Om undervisningen

Her kan du læse mere om vores profil og om undervisningen på Gentofte Genbrugsstation.

Et besøg på Gentofte Genbrugsstation er undervisning i autentiske rammer og lokalmiljø. Eleverne besøger først og fremmest en livlig arbejdsplads, hvor de møder pladsmedarbejdere i orange tøj, ser containere, store maskiner, lastbiler, håndværkere og alle de mange personbiler, der hver dag afleverer deres affald til genanvendelse hos os. 

I vores undervisningslokale på pladsen møder eleverne formidlere, der synes, at affald er det sejeste. Her dykker vi ned i affald og miljø – hvad består det af, og hvordan kan det blive til en ressource, når det sorteres og genanvendes?

I undervisningen tilgodeser vi forskellige læringsstile og har særlig fokus på dialog og aktiv inddragelse af eleverne. Vi mener, at den bedste ramme for læring skabes, når eleverne selv er aktive og nysgerrige. Vi kobler undervisningen til elevernes hverdag, og sætter deres viden, holdninger og erfaringer i spil omkring affald og miljø.

Undervisningsforløbene er et supplement til den almindelige undervisning, og vi arbejder bevidst med fælles mål. Vi opfordrer jer til, at forberede eleverne på, hvad de skal se og arbejde med på genbrugsstationen og bruge de fælles indtryk og oplevelser fra besøget hjemme på skolen.

Vi har stor erfaring med specialklasser og tilpasser gerne forløbene individuelt, så de passer bedst muligt til elevernes behov.

Hvis du som lærer har en god idé til et samarbejdsprojekt eller spørgsmål om vores undervisningsforløb og –praksisser, er du altid velkommen til at kontakte os.

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,