Gentofte genbrugsstation

Gentofte genbrugsstation er indrettet, så det er nemt og hurtigt at finde rundt og sende affaldet til genanvendelse.

Gentofte Genbrugsstation

Genbrugsstationen er åben. 

Tilkørslen kan standses og begrænses, hvis personalet på pladsen vurderer, at der er for mange besøgende.

Vi opfordrer til, at man benytter genbrugsstationen på ydertidspunkter, så der undgås trængsel. 
Før kl. 10 og efter kl. 15 er pladsen mindst besøgt. I weekenden anbefaler vi, at du benytter den ubemandede åbningstid kl. 8-10 og 18-21.

Følgende skal overholdes, når du besøger genbrugsstationen:
 
• Bliv i bilen, til den foran dig er færdig med at læsse af.
• Hold afstand, mindst 2 meter, til vores medarbejdere og andre kunder på pladsen.
• Kom ikke flere personer end højest nødvendigt, og lad børnene blive hjemme.
• Mundbind skal benyttes ved aflevering af kemi og elektronik affald i farligt affaldsbygningen.
• Medbring din egen skovl eller kost.
• Vis hensyn og hav tålmodighed.
• Husk god håndhygiejne.
• Hjælp med at passe på hinanden.

Gratis kompostjord frem til 8. maj

Fra onsdag den 24. marts kan du hente kompostjord på genbrugsstationen.

Hold dig opdateret om udviklingen her og overhold alle restriktioner, som nævnt ovenfor.

Du kan hente kompostjord til og med den 8. maj 2021.
Husk, at medbringe din egen skovl og kost.

Adresse

Gentofte Genbrugsstation
Ørnegårdsvej 15
2820 Gentofte

Åbningstider

Mandag - fredag kl. 8.00 - 18.00
Lørdage, søndage og helligdage kl. 10.00 - 18.00

Lukket den 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar.

I forbindelse med Corona-beredskabet har genbrugsstationen holdt åbent kl. 07-08 på hverdage. For at sprede besøgene på genbrugsstationen over hele dagen er der fortsat åbent i morgentimerne mellem 7 og 8.

Åbningstider med selvbetjening (husk tilmelding) 

Hverdage: kl. 7.00 - 8.00 og kl. 18.00 - 21.00
Weekender og helligdage: kl. 7.00 - 10.00 og kl. 18.00 - 21.00 

Bemærk, at der kun er adgang fra indgangen ved Jægersborg vandtårn i den udvidede åbningstid.

Den udvidede åbningstid holder lukket den 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar.

Åbningstider på genbrugsstationen

Tilmeld dig adgang uden for åbningstid

Hvis du vil have adgang uden for almindelig åbningstid, skal du først tilmelde dig.

Private borgere: læs mere om adgang uden for åbningstid på genbrugsstationen og tilmeld dig

Erhverv: læs mere om adgang uden for åbningstid på genbrugsstationen og tilmeld dig

Erhvervskunde

Virksomheder skal betale for at benytte genbrugsstationen. Der er mulighed for enten at købe årskort eller enkeltbilletter.

 

Læs om betaling for brug af genbrugsstationen for erhverv på Vestforbrændings hjemmeside.

 

Overblik og sortering

På genbrugsstationen kan du komme af med mere end 40 forskellige typer affald. Det sikrer, at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt.

Genbrugsstationen er indrettet med skilte, så det er nemt at finde rundt. Containerne er nedsænkede og i niveau med pladsen, så affaldet ikke skal bæres op, men kommes ned i containeren. Desuden er der en bygning til farligt affald og elektronik og en bygning til aflevering af effekter til direkte genbrug.

Når du skal planlægge dit besøg på genbrugsstationen, kan du bruge oversigtstegningen (klik nedenfor), der viser indretningen af pladsen med de forskellige containere og bygninger. På den måde kan du hurtigt og nemt danne dig et overblik og sortere affaldet på forhånd.

Se oversigtstegningen for genbrugsstationen her.

Du er også altid velkommen til at spørge personalet på pladsen. Du kan kende dem på det orangefarvede tøj.

Kuber og pit-stop

Midt på genbrugsstationen finder du 2 pitstop. Her kan du kan støvsuge bilen, så den bliver ren igen efter transport af affald. Desuden er der kuber til flasker og glas på pladsen.

Bygning til farligt affald og elektronik

Farligt affald og elektronik skal afleveres i en separat bygning. Her bliver det håndteret sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt. Knappe ressourcer, som for eksempel metaller i udtjente elektroniske produkter, sendes videre til genanvendelse herfra.

Læs mere om farligt affald her.

Direkte Genbrug

I bygningen med indsamling til direkte genbrug kan du aflevere ting og møbler, som stadig kan bruges. Det er Nextjob, en social institution under Gentofte Kommune, der tager imod genstandene og klargør dem, så de kan sælges i deres butik iGenbrug. Indtægterne går ubeskåret til Nextjob.

Læs mere om åbningstider og modtagelse af effekter til direkte genbrug her.

Bogbytteskab

Ved siden af containeren til bøger står et skab til brugte bøger, der kan komme andre til gavn. Her kan du stille dine bøger, som du ikke længere bruger og tage bøger, som du gerne vil læse. Når bøger, der intet fejler, cirkulerer mellem os, forlænger vi deres levetid, hvilket forebygger affald og er en gevinst for miljøet.

Bemærk, at bøger der lægges i containeren til bøger kan blive flyttet til bogbytteskabet med henblik på at blive genbrugt som de er. Ønsker du ikke, at dine bøger skal komme andre i hænde, skal du kontakte personalet på pladsen. Bøger, der lægges i containeren til bøger, bliver genanvendt i nye produkter, som køkkenrulle og toiletpapir.

Børn og Ressourcer

Med udsigt over genbrugsstationen ligger formidlingslokalet. Her kan skoleklasser på alle alderstrin lære om de forskellige affaldsmaterialer og få indblik i, hvilken betydning det har for miljøet og dermed for deres egen fremtid, at vi genanvender ressourcerne. Formidlingslokalet er etableret i samarbejde med Vestforbrændings skoletjeneste.

Læs mere om formidling på genbrugsstationen og book et besøg for skoleklasser her.

Hvad sker der med affaldet?

Hovedparten af det affald, der afleveres på genbrugsstationen, bliver genanvendt enten til fremstilling af nye produkter eller genbrugt i den oprindelige form. Noget af affaldet går til forbrænding og bliver udnyttet til fjernvarme og el, en andel specialbehandles, det gælder elektronik og farligt affald, og en mindre del deponeres.

Vil du vide mere om, hvad der sker med det affald du afleverer på genbrugsstationen, kan du her se en oversigt over, hvor de forskellige typer af affald ender, efter at de har forladt genbrugsstationen.

Læs folderen 'Hvad sker der med mit affald' her.

Bygge- og anlægsaffald

Alt affald skal sorteres – også byggeaffald, hvad enten der er er tale om nybyggeri, renovering eller nedrivning. Noget bygge- og anlægsaffald er farligt for miljø og sundhed og skal håndteres særskilt, andet affald er egnet til direkte genbrug. Det er en god ide at få professionel hjælp til miljø- og ressourcekortlægning af bygningen. Affaldet skal anmeldes til kommunen indeholdende miljødokumentation, inden du går i gang med arbejdet, og bortskaffes efter reglerne.

Læs mere om bygge- og anlægsaffald her.

Asbest og eternit

Mindre mængder af asbestaffald og eternit-tagplader kan afleveres på genbrugsstationen ved henvendelse til personalet på pladsen. Asbest og eternit skal emballeres i to lag kraftig plast og mærkes 'ASBEST'.

Asbestfibre, der også findes i eternit-affaldet, er sundhedsfarlige for borgere og medarbejdere på pladsen og de medarbejdere, der senere skal transportere og håndtere affaldet. Det er i praksis ikke muligt at skelne mellem asbestholdige og asbestfrie eternitplader, derfor skal eternit-affald altid emballeres, inden det afleveres på genbrugsstationen.

Større mængder af eternit og asbest skal anmeldes. Hent skemaet for anmeldelse af asbestholdigt affald.

Husk, arbejdsmiljøet ved håndtering af asbest- og asbestholdigt affald.

Ordensregler på genbrugsstationen

• HUSK! Der må kun bruges klare sække. Affald i sorte sække afvises.
• Det er forbudt at fjerne ting fra containerne.
• Ved aflevering af farligt affald skal opsynspersonalet kontaktes.
• Der må IKKE afleveres dagrenovation på genbrugsstationen.
• Køretøjer må maksimalt have en tilladt totalvægt på 3.500 kg og have en tilhørende trailer med. Overskrides dette henvises til Vestforbrænding eller en kontrolleret losseplads.
• For virksomheder gælder, at der maksimalt må afleveres 200 kg farligt affald om året.

Du kan læse det fulde ordensreglementet her.