Gå til hoved indhold

Kommunens digitale selvbetjeningsløsninger (pas, kørekort, vielse og samtykke) og dokumentboks til afhentning af fx nyt pas kan ikke anvendes fra fredag d. 24. marts kl. 18 til søndag d. 26. marts kl. 20 på grund af vedligeholdelse. Vi beklager ulejligheden. 

Kommunens digitale selvbetjeningsløsninger (pas, kørekort, vielse og samtykke) og dokumentboks til afhentning af fx nyt pas kan ikke anvendes fra fredag d. 24. marts kl. 18 til søndag d. 26. marts kl. 20 på grund af vedligeholdelse. Vi beklager ulejligheden. 

Tomgangsregulativ

I Gentofte Kommune må et køretøj ikke holde i tomgang i mere end et minut.

Tomgangsregulativ

TOMGANGSREGULATIV FOR GENTOFTE KOMMUNE

vedrørende adgangen til at lade motoren i holdende motordrevne køretøjer være i gang.


I medfør af kapitel 12, punkt 7 og kapitel 15, punkt 2 i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 16. december 1982 af reglement om miljøbeskyttelse har Gentofte kommunalbestyrelse den 18.12.1990 fastsat:


§ 1.

Stk. 1. Motoren i et holdende motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt og højst 1 minut.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, så længe det motordrevne køretøj befinder sig i trafikkø, eller så længe det af hensyn til køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motorens trækkræft til af- og pålæsning, udrykningskøretøjer med lyssignal i gang, komprimering af affald, tilvejebringelse af trykluft eller i lignende specielle tilfælde. Undtaget fra bestemmelsen er endvidere den motoranvendelse, som er påkrævet i forbindelse med reparation og justering af motor.


§ 2.

Overtrædelse af bestemmelserne i § 1 straffes med bøde.
Sagerne behandles som politisager.


§ 3.

Dette regulativ træder i kraft den 1.1.1991 og samtidig ophæves regulativ af 1. oktober 1976.