Gå til hoved indhold

Gruppeordningen på Maglegårdsskolen

Maglegårdsskolen
Maglegård Skolevej 1
2900 Hellerup

Beskrivelse

Gruppeordningen på Maglegårdsskolen er Gentofte Kommunes tilbud til elever fra 3.-9.kl med generelle indlæringsvanskeligheder.

Gruppeordningens målgruppe er primært elever, der har generelle indlæringsvanskeligheder som følge af en kognitiv funktionsnedsættelse, hvilket giver dem udfordringer af faglig, personlig og social karakter. Indlæringsvanskelighederne hos eleverne er forskellige, og eleverne behøver ikke være besværet på alle områder. Eleverne kan derudover også have andre udfordringer som fx en udviklingsforstyrrelse.

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder have svært ved at begå sig i sociale situationer, fordi den fysiske, emotionelle, intellektuelle, sproglige og sociale formåen er væsentligt begrænset.

Dette kan betyde, at eleven ikke har forudsætninger og muligheder for at indfri de krav og forventninger, der stilles i læringsmiljøet på almenskolen og derfor har brug for et mere specialpædagogisk tilrettelagt skoletilbud.

Type

  • Gruppeordninger