Gå til hoved indhold

Telefonnummer

Hjemmeside

Beskrivelse

Familiens Hus er et pædagogisk Familieterapeutisk hus og er er et tilbud til børn i alderen 5 – 12 år og deres familier.

Indsatsen er et omsorgs- og udviklingstilbud primært i hverdagene

Børnene kan have tilknytningsforstyrrelser, være udfordrede i deres sociale kompetencer, og have brug for rum til at øve sig i at stole på sig selv og omverdenen. Familiens Hus tilbyder dem det rum. Med faste voksne, en fast struktur og samvær med og støtte i at være med andre børn.

Type

  • Specialiserede tilbud - øvrige