Gå til hoved indhold

Børnehuset Dalgårdens kompetencecenter

Dalstrøget 150
2870 Dyssegård

Telefonnummer

Hjemmeside

Beskrivelse

Børnehuset Dalgården er en integreret institution med kompetencecenter med vægt på samarbejdet med sårbare familier.

Dalgården kompetencecenter har 5 pladser, og børnene er inkluderet i forskellige grupper; det kan både være vuggestue- og børnehavebørn.
Når et barn får plads i vores kompetencecenter, starter et tæt samarbejde med familien. Vores personale har efteruddannelse og kurser i mange af de problemstillinger, som familien står med. Desuden får både personale og forældre tilbudt supervision af fx psykolog, talehørekonsulent og andre faggrupper.
De børn, som har en plads i kompetencecenteret, har en ""primær pædagog"", som har særligt ansvar for at følge barnets udvikling og samarbejde med familien. Vi opdaterer løbende handleplaner for børnene, så vi hele tiden har overblik over barnets udvikling, behov og potentialer.
Den pædagogiske tilgang til børnene tager udgangspunkt i Social Inklusion. Det betyder, at alle børn har en naturlig ret til at være en del af det store fællesskab. Der er fokus på barnets styrkesider og potentialer, og på hele børnegruppens rummelighed.

Type

  • Kompetencecentre - dagtilbud