Gå til hoved indhold

Få hjælp til at blive i job

Har du svært ved at klare dine nuværende arbejdsopgaver? Er du bange for at miste dit arbejde på grund af sygdom og nedsat arbejdsevne? Se, hvordan jobcentret kan hjælpe dig.

§56-aftale

Er du kronisk syg, og har du langvarig sygdom? Så kan en §56-aftale være en hjælp for dig og din arbejdsgiver.

Med en §56-aftale får din arbejdsgiver refunderet udgifter til sygedagpenge fra den første dag, du er væk. Din sygdom vil derfor ikke belaste din arbejdsgiver så hårdt økonomisk.

Læs om kriterierne for at få en §56-aftale

Du kan også kontakte ydelsescentret for mere information.
Find kontaktoplysninger til ydelsescentret

Tal med din arbejdsgiver, læge eller jobcentret (rundbordssamtale)

Overvejer du en sygemelding, eller er du allerede sygemeldt fra dit job?

Det kan være en hjælp at tale om din situation med din arbejdsgiver. Din egen læge, en tillidsrepræsentant eller en rådgiver fra Jobcenter Gentofte kan også deltage.

I kan tale om din sygdoms betydning for dit arbejdsliv. Målet er at finde gode løsninger, så du kan undgå sygemelding, eller forkorte din sygemelding og blive i virksomheden.

Ønsker du en rundbordssamtale? Kontakt din arbejdsgiver, din læge eller jobcentret. 
Find kontaktoplysninger til jobcentret

Hjælpemiddel

Har du svært ved at udføre nogle af dine arbejdsopgaver? Løsningen kan være et hjælpemiddel eller en ny indretning af din arbejdsplads.

Et hjælpemiddel kan fx være:

  • specielt pc-udstyr, hvis du er blind eller svagtseende
  • audioudstyr, hvis du har nedsat hørelse
  • redskaber til dig der er ordblind.

Læs om hjælpemidler

Søg om hjælpemidler

Din arbejdsgiver kan søge om et hjælpemiddel, hvis det er afgørende for, at du kan blive i dit job. Kontakt jobcentret.
Find kontaktoplysninger til jobcentret

Personlig assistance

Kan du ikke længere udføre samme opgaver på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller handicap? Løsningen kan være at ansætte en personlig assistent.

En personlig assistent kan fx:

  • hjælpe med at skrive og taste
  • læse op
  • tolke
  • køre bilen i arbejdssituationer
  • hjælpe med at strukturere arbejdsopgaver.

Vær opmærksom på, at du selv skal klare væsentlige dele af dit job. Den personlige assistent hjælper til og er ikke vikar eller ansat til at hjælpe dine kollegaer.

Den personlige assistent kan være en kollega. Det kan også være en ny medarbejder, der bliver ansat til opgaven. Det koster ikke virksomheden noget at ansætte en personlig assistent. En personlig assistent kan arbejde i op til 20 timer om ugen.

Søg om personlig assistance

Hent ansøgningsskema til personlig assistance 

Når du har udfyldt ansøgningen, så skal du sende den til jobcentret.
Find kontaktoplysninger til jobcentret

Læs om personlig assistance