Gå til hoved indhold

Tandpleje til borgere med særlige behov

Du kan få hjælp til tandpleje, hvis du fx har et handicap eller af andre grunde ikke kan benytte det almene tandplejetilbud.

 Omsorgstandplejen

Omsorgstandpleje er for personer, der af fysiske eller psykiske årsager ikke kan bruge de private tandlæger. Det kan fx være dig, der er flyttet på plejecenter eller visiteret til hjælp fra kommunen.

Under din behandling arbejder vi tæt sammen med plejepersonalet og pårørende for at give dig en tryg og professionel tandpleje.

Hvis du bor i plejebolig med fast personale sker tilmeldingen i forbindelse med indflytning, hvis du ønsker det.

Hvis du bor i egen bolig eller i en ældre- eller handicapvenlig bolig, skal du kontakte Pleje og Sundhed Myndighed på tlf. 39 98 05 83.

Når du er tilmeldt omsorgstandplejen koster det 570 kr. (pr. 1. januar 2023) om året uanset dit behandlingsbehov. Beløbet reguleres en gang om året.

Hvis du modtager omsorgstandpleje, kan du ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra den offentlige sygesikring.

 

Du kan selv vælge, om du vil gå i omsorgstandplejen eller vælge "frit-valgs-ordningen" og benytte en privat tandlæge, der arbejder under omsorgslovgivningen. Det kan først ske, når du har underskrevet kontrakt.

Omsorgstandplejen kan kontaktes på tlf.
39 98 43 29 og er åben mandag til fredag mellem kl. 8 og 15.

Specialtandplejen

Specialtandpleje er et tilbud til borgere med omfattende handicap eller psykisk sårbarhed, som ikke kan benytte andre tandplejetilbud. Det kunne fx være autisme, kognitiv funktionsnedsættelse eller psykisk sygdom. 

Du skal visiteres til specialtandplejen af en person, der kender dig og din situation godt. Det kan fx være lederen på dit botilbud eller din læge/tandlæge.

Al behandling foregår på Bank Mikkelsensvej 3, og det forventes, at du bliver ledsaget til både behandlinger og undersøgelser.

Når du er tilmeldt specialtandplejen koster det 2.130 kr. årligt (2023) uanset dit behandlingsbehov.

I specialtandplejen bliver der lavet en vurdering af dine ønsker, behov og muligheder for behandling.

Der laves almindelige tandbehandlinger som fx fyldninger og fjernelse af tænder. Vi arbejder derudover på, at mundhygiejnen og tyggefunktionen forbliver så god som mulig. Det kan også være nødvendigt at foretage behandling i narkose.

Specialtandplejen kan kontaktes på telefon 39 98 43 40  og er åben mandag til fredag mellem kl. 8 – 15.

Download abonnement-henvisning til Specialtandplejen 

Download ad hoc-henvisningen til Specialtandplejen

Socialtandplejen

Socialtandplejen er et gratis tilbud til de mest udsatte borgere.

Tilbuddet er primært til dig, der er hjemløs eller tilknyttet herberger, varmestuer og væresteder.

Visitationen og henvisning er en tværfaglig kommunal opgave og foretages af personer tæt på dig.

I socialtandplejen foretages en individuel faglig helhedsvurdering af dine ønsker, behov og muligheder. Når den aftalte behandling er gennemført, afsluttes dit forløb. 
Al tandbehandling foregår på Bank Mikkelsensvej 3 og er gratis for dig, der er visiteret.

Socialtandplejen kan kontaktes på telefon 39 98 43 40 og er åben mandag til fredag ml. kl. 8 – 15.

Download Gentoftes henvisningsblanket

Download Gladsaxes Henvisningsblanket