Gå til hoved indhold

Utæthed på spildevandsledningen er nu lokaliseret ved Skovshoved

Siden august måned har Kommunen frarådet badning ved Skovshoved Havbad pga. brud på en spildevandsledning. Novafos har siden da arbejdet intenst med at lokalisere bruddet, så reparationsarbejdet kan igangsættes. Langt om længe er det lykkedes dykkere at finde utætheden på overløbsledningen.

I januar 2024 rykkede undersøgelsesarbejderne fra den del af ledningen, som befinder sig i Øresund, til at undersøge den del, som ligger under jorden mellem pumpestationen og kystlinjen. Undersøgelserne er her foregået i en udgravning på land, hvor dykkere har arbejdet på at skabe sigtbarhed og lave test på ledningen mellem selve ledningen og ledningens beskyttelseskappe. Der er tale om et yderst kompliceret arbejde, da alle undersøgelser foregår under vand og beton – og i blinde! På grund af slam og ophvirvlet materiale er der nemlig ingen sigtbarhed i vandet, og lækagen er derfor lokaliseret på baggrund af, hvad dykkerne har kunnet føle sig frem til.

Der pågår i øjeblikket pumpning af slam og ophvirvlet materiale for at forbedre og sikre arbejdsforholdene for dykkerne. Herefter skal der fjernes slam mv. for at skabe adgang til en nærmere vurdering af utætheden, så udbedring af bruddet kan startes op.

Bemærk at Gentofte Kommune fortsat fraråder badning, vandsport og andre aktiviteter med stor vandkontakt, indtil spildevandsledningen er tætnet og prøver igen kan bekræfte, at vandet er fri for sygdomsfremkaldende bakterier. Indtil da kan man bade ved Skovshoved Syd eller ved en af Gentofte Kommunes øvrige badesteder. Badevandskvaliteten ved de forskellige badelokaliteter kan følges her: Badevandsudsigten

Du kan finde mere information og følge status på reparationsarbejdet her: Badning og vandsport frarådes ved Skovshoved Havbad - Gentofte Kommune

Sådan ser det ud der, hvor dykkerne p.t. arbejder
Sådan ser det ud der, hvor dykkerne p.t. arbejder