Gå til hoved indhold

Overkapaciteten reduceres - fem daginstitutioner skal lukke med udgangen af juli 2024

På grund af mange års overkapacitet i Gentoftes daginstitutioner besluttede Kommunalbestyrelsen sidste år at reducere antallet af daginstitutionspladser. Børnetallet i Gentofte Kommune er faldet med 850 pladser de seneste 10 år og vil også falde fremadrettet.

Kommunalbestyrelsen har nu i enighed besluttet at følge Børneudvalgets indstilling om at nedlægge i alt 217 dagtilbudspladser ved at lukke eller opsige driftsoverenskomsten med fem institutioner. Forud for beslutningen er gået en meget grundig proces, hvor den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet er blevet analyseret ud fra en række politisk fastsatte kriterier og med flere høringsfaser med alle interessenter.

Formand for Børneudvalget Andreas Weidinger siger:

"Det var en svær, men nødvendig beslutning. Vi har i dag 850 færre børn i dagtilbud end for ti år siden, og det betyder, at vi bruger for mange penge på drift og vedligehold af bygninger, som ikke bliver udnyttet fuldt ud. Det er penge, der kan bruges bedre. Derfor er det en både nødvendig og ansvarlig beslutning at tilpasse vores kapacitet. Jeg vil godt love både børn, forældre og medarbejdere, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at gøre overgangen til de nye institutioner, så god som mulig. Men jeg forstår naturligvis til fulde de forældre og medarbejdere, der er ærgerlige og kede af, at det netop er deres institution, der skal lukke."

Borgmester Michael Fenger, tilføjer:

"Jeg vil gerne takke alle de mange, der har bidraget til denne proces. Ikke mindst til vores institutionsledere, der har formået at fokusere på at skabe en så normal hverdag for børn, forældre og medarbejdere i en usikker tid. Og til forældrebestyrelserne, der har bidraget til beslutningsgrundlaget og givet med- og modspil. Børneudvalget og forvaltningen skal have ros for den meget ordentlige og åbne proces hele vejen igennem. Det er et godt eksempel på, hvordan vi ønsker at træffe beslutninger i Gentofte – også når det er svært og følsomt."

Disse institutioner skal lukke

Kommunalbestyrelsen har i beslutningen lagt vægt på, at kommunen på dagtilbudsområdet bruger flere penge på bygninger end nødvendigt – og at det er penge, der kan komme kommunens borgere til glæde på andre og bedre måder.

Kommunalbestyrelsen har ud over institutionernes fysiske rammer og bygningsøkonomi taget hensyn til, at borgerne skal have adgang til institutioner i en passende geografisk afstand med en passende diversitet samt institutionernes efterspørgsel (belægning og ventelister).

Følgende daginstitutioner skal lukke med udgangen af juli 2024:

  • Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj (58 pladser)
  • De tre små fisk, afd. Vældegårdens Børnehave (50 pladser)
  • Hellerup Børnehus, afdeling Skattekisten (53 pladser)
  • Æblegården (38 pladser)
  • Hellerup Vuggestue (30 pladser)

For at imødekomme det fremtidige kapacitetsbehov i Hellerup har Kommunalbestyrelsen samtidig besluttet, at der skal etableres 12 vuggestuepladser på Børnehuset Øresund, afdeling Margrethevej.

Med Kommunalbestyrelsens beslutning fastholdes Grønnebakkens udepladser. Forvaltningen skal dog undersøge, om der kan findes et passende alternativ, der sænker omkostningerne til udepladser.

Forældre skal ønske ny institution til deres børn

Der vil nu være en proces, hvor forældre til de berørte børn skal ønske ny institution. Forældrene skal bl.a. tilkendegive, om de ønsker en konkret institution, størst mulig nærhed til hjemmet eller at barnet skal følge sin venskabsgruppe.

Siden begyndelsen af processen har Gentofte Kommune givet en jobgaranti til alle ledere og medarbejde. Det betyder, at alle ledere og medarbejdere kommer til at beholde deres job. Der er brug for alle, og forvaltningen går nu i dialog med medarbejderne om at finde et godt jobmatch fremadrettet.