Gå til hoved indhold

Kapacitetstilpasning af daginstitutionspladser

Kommunalbestyrelsen har besluttet at reducere antallet af pladser i Gentofte Kommunes daginstitutioner, fordi Børnetallet er faldet de seneste ti år og fortsat vil falde. Børneudvalget anbefaler, at der nedlægges i alt 217 dagtilbudspladser ved at lukke eller opsige driftsoverenskomsten med fem institutioner.

Der er gennemført en analyse af den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet ud fra en række politisk fastsatte kriterier. På baggrund af analysen har forvaltningen udarbejdet forskellige scenarier for lukning, hvor i alt ni dagtilbud er nævnt.

Børneudvalget har den 9. november drøftet scenarierne og de indkomne høringssvar og har nu truffet beslutning om, hvilke institutioner udvalget indstiller til lukningen per 1. august 2024. Børneudvalgets indstilling skal behandles i Økonomiudvalget den 20. november og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning den 27. november.

Børneudvalgets indstilling

Kapacitetstilpasningen blev anbefalet af et enigt Børneudvalg i erkendelse af, at kapaciteten i Gentoftes daginstitutioner igennem en lang årrække ikke har været i overensstemmelse med pladsbehovet, hvilket betyder, at kommunen på dagtilbudsområdet bruger flere penge på bygninger end nødvendigt – penge der kan komme kommunens borgere til glæde på andre og bedre måder.

Børneudvalget har ud over institutionernes fysiske rammer og bygningsøkonomi taget hensyn til, at borgerne skal have adgang til institutioner i en passende geografisk afstand med en passende diversitet samt institutionernes efterspørgsel (belægning og ventelister).

Børneudvalget anbefaler, at der nedlægges i alt 217 dagtilbudspladser ved at lukke eller opsige driftsoverenskomsten med følgende matrikler:

  • Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj (58 pladser)
  • De tre små fisk, afd. Vældegårdens Børnehave (50 pladser)
  • Hellerup Børnehus, afdeling Skattekisten (53 pladser)
  • Æblegården (38 pladser)
  • Hellerup Vuggestue (30 pladser)

For at imødekomme det fremtidige kapacitetsbehov i Hellerup anbefaler Børneudvalget, at der etableres 12 vuggestuepladser på Børnehuset Øresund, afdeling Margrethevej

Børneudvalget anbefaler, at Grønnebakkens udepladser fastholdes. Udvalget bad dog forvaltningen undersøge, om der kan findes et passende alternativ, der sænker omkostningerne til udepladser.