Gå til hoved indhold

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Efter § 18 i lov om social service yder Gentofte Kommune hvert år økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Der er åbnet for ansøgning om støtte til udgifter i regnskabsåret 2023.

Ansøgningsfristen for at søge om økonomisk støtte er fredag den 18. november 2022 kl. 12.

Find ansøgningsskema og kriterier for ansøgning på kommunens hjemmeside

Du kan også få fat i ansøgningsskemaet via Social & Sundhed på tlf. 39 98 60 35.

Ansøgningsskemaet med oplysning om, hvad der søges støtte til, foreningens CVR nr., vedtægt samt (eventuelt) seneste årsberetning og regnskab skal sendes til:

Gentofte Kommune

Social & Sundhed, Stab & Udvikling
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
E-mail: stabogudvikling@gentofte.dk 
Att.: Jane Christensen