Gå til hoved indhold

Sunde borgere

Sundhed er vigtig for vores trivsel, uanset hvor i livet vi er. Sundhed handler om at have det godt fysisk såvel som mentalt og om livskvalitet og samvær med andre.

Vores fokus

Gentofte Kommune ønsker at bidrage til at fremme sundhed og forebygge sygdomme hos borgerne. Tilbuddene på sundhedsområdet spænder bredt fra tilbud til de yngste til pleje og omsorg, fra individuelle til fælles tilbud og understøttes af et stort og varieret tilbud af kultur- og fritidsaktiviteter.

Gentofte Kommunes vision er derfor: ”Sammen skaber vi livskvalitet og flere gode leveår for borgerne i kommunen”.

For at leve op til visionen er kommunens sundhedspolitik delt op i to strategier. Det er kommunens måde at arbejde med sundhed på – uanset om der er tale om sundhedsfremme og forebyggelse, eller om indsatser målrettet dig med fysisk eller psykisk sygdom.

De to strategier er delt i to spor. Den ene handler om borgerettet forebyggelse og den anden om borgerettet behandling

Du kan læse mere om begge strategier nedenfor. 

Vil du vide mere?

Ny rapport om robusthedsfaktorer hos seniorer