Gå til hoved indhold

Kulturpolitik

Fællesskab, virkelyst, dannelse og mangfoldighed. Det er de fire kerneværdier, der skaber retningen i Gentoftes kulturpolitik. Titlen er Sammen om kulturen.

Kulturpolitikken

Gentoftes kulturpolitik Sammen om kulturen blev udarbejdet af et opgaveudvalg og vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2018. 

Opgaven var at formulere forslag til en kulturpolitik for Gentofte ved at definere de grundlæggende værdier, der skal kendetegne Gentofte Kommunes indsats på kulturområdet og formulere en værdibaseret vision og en række underliggende principper. 

Vision, værdier og principper er grundlag for både politiske og faglige prioriteringer på kulturområdet.

Vision

 

Sammen om kulturen

Kultur binder os sammen og er en del af hverdagen. Vores kulturliv udvikler fællesskaber og er præget af virkelyst, dannelse og mangfoldighed.

Fællesskab

 • Kultur skal støtte og styrke lokale fællesskaber og relationer, både når vi oplever, deltager og selv skaber kultur.
 • Med fællesskaber forstår vi både mindre interessefællesskaber og bredere, åbne og inkluderende fællesskaber med udsyn til verden.
 • Gentofte er en levende by, hvor vi møder kunst og kultur i kulturinstitutioner, i vores byrum, i parker og der, hvor vi færdes.

Virkelyst

 • Vi udvikler kultur i samarbejde med borgere, foreninger, kulturinstitutioner og andre aktører, så vi sammen skaber en levende, spændende by med kvalitet i kulturlivet.
 • Alle, der vil skabe kultur, møder mulighed for sparring og rådgivning.
 • Gentofte kommune støtter nye ideer gennem puljer, som er enkle at finde og søge.
 • Der er gode og let tilgængelige rammer for alle med kulturel virkelyst.

Dannelse

 • Vi dannes gennem hele livet, og dannelse er grundlag for vores samfund. Vi prioriterer dannelse i bred forstand i kulturlivet.
 • Vi prioriterer kultur, der skaber undren, nysgerrighed og refleksion for alle generationer.
 • Børn og unge møder kunsten og kulturen i deres hverdag. Vi prioriterer børne- og ungekultur, der er forankrende og forandrende.

Mangfoldighed

 • Et godt kulturliv er synligt og tilgængeligt. Kulturelle aktiviteter formidles, så alle har enkle muligheder for at finde det, de søger.
 • Vi har kvalitet i både smalle og brede
  kulturtilbud.
 • Tradition og fornyelse går hånd i hånd.

Hent Kulturpolitikken

Her kan du hente en pdf-version af kulturpolitikken.

Sammen om kulturen. Kulturpolitik for Gentofte Kommune.