Gå til hoved indhold

Gentofte Kommune har en vision om at knække affaldskurven.

Forbrug af mad og drikke, ting og flyrejser udgør over halvdelen den enkeltes individuelle klimaaftryk. Danmark er blandt de lande i verden der har allermest husholdningsaffald per indbygger - omkring 850 kg om året - det er næsten dobbelt så meget som det globale gennemsnit. 

Affaldsmængderne stiger i Danmark - også i Gentofte. Derfor har Gentofte Kommune en vision om at knække affaldskurven, så vi i fremtiden kommer til at producere mindre affald end i dag. Det betyder, at vi ikke alene skal sortere bedre og mere, men at både kommune, virksomheder og borgere også skal forbruge klogere, end vi gør i dag. Det betyder, at der skal større fokus på cirkulær økonomi.

I den cirkulære økonomi er produkter designet, så de holder, og forbrugerne kan vedligeholde, reparere, dele og genbruge produkterne, så deres levetid bliver så lang som mulig og klimaaftrykket fra forbrug på den måde falder.

Mål og tiltag inden for indsatsen 'Cirkulær økonomi'