Gå til hoved indhold

Effektiv, innovativ og digital kommune

En robust økonomi samt fokus på innovation, samskabelse og digitalisering er med til at sikre grundlaget for borgernes velfærd.

Vores fokus

Gentofte er en veldrevet kommune med velfærdsydelser af høj kvalitet. Det sikrer vi blandt andet ved:

  • en robust økonomi med fokus på langsigtet økonomisk balance
  • at udnytte potentialerne i den teknologiske udvikling til at skabe nye og bedre løsninger til gavn for kommunens borgere og virksomheder
  • at gå nye veje, øge innovationskraften og inddrage borgerne i arbejdet med at gøre Gentofte til et godt sted at bo, leve og arbejde.

Vil du vide mere?