Gå til hoved indhold

Videoovervågning

Gentofte Kommune foretager videoovervågning på steder, hvor der er behov for at forebygge kriminalitet og øge trygheden for de personer, der færdes i det overvågede område.

Lovgrundlag og rettigheder

Formål

Formålet med videoovervågningen er:

  • At forebygge kriminalitet.
  • At sikre tryghed for borgere og personale.
  • At sikre bevismateriale til brug for politiets efterforskning af konkrete hændelser.

Lovgrundlag

Videoovervågning foretaget af kommunen er reguleret af lovgivningen (databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven, tv-overvågningsloven og straffeloven) samt arbejdsretlige overenskomster og kommunalfuldmagtsreglerne.

Behandlingsgrundlaget efter de databeskyttelsesretlige regler er Databeskyttelsesforordningens Artikel 6, stk. 1, litra e (myndighedsudøvelse) og databeskyttelsesloven § 8.

I tilfælde af (mistanke om) en kriminel hændelse vil kommunen, evt. efter anmodning fra Politiet, gennemgå optagelserne. Optagelserne vil indgå i en anmeldelse til Politiet i overensstemmelse med TV-overvågningsloven. Politiet kan bede kommunen om at få udleveret bestemte optagelse, hvis de har mistanke om, at der er begået en kriminel handling.

Optagelserne bliver ikke offentliggjort, videregivet eller vist til andre end Politiet, medmindre du har givet samtykke hertil, eller hvis videregivelsen følger af lov.

Opbevaring af optagelser

Optagelserne slettes automatisk senest 30 dage efter optagelsen. Optagelserne kan blive gemt i længere tid, så længe der foregår en undersøgelse indtil denne er overstået eller optagelsen udleveret.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Gentofte Ejendomme.

Du har følgende rettigheder:

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og information om, hvordan oplysningerne bliver behandlet.
  • Ret til rettelse. Hvis vi har registreret oplysninger om dig, der er forkerte, har du ret til at få dem rettet.
  • Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.
  • Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Ret til at få flyttet dine personoplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger udleveret i et format, der er let at læse, eller at flytte dem til en anden dataansvarlig. Det forudsætter, at der er tale om oplysninger, som du selv har givet til os, at dine personoplysninger behandles automatisk, og at behandlingen er baseret på et samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt.
  • Retten til at trække samtykke tilbage. Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Kontaktoplysninger

Gentofte Kommune (Gentofte Ejendomme) er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, som kommunens forvaltninger foretager i forbindelse med videoovervågning. Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Du kan kontakte os på følgende måder:
Gentofte Kommune
Att.: Gentofte Ejendomme
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Telefon: 39 98 00 00
E-mail: gentofte.ejendomme@gentofte.dk

Har du spørgsmål

Hvis du har generelle spørgsmål til vores håndtering af personoplysninger i forbindelse med videoovervågning, eller hvis du har mistanke om, at kommunen har lækket personoplysninger eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data, er du også velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver Niclas Wildfang Andersen.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via e-mail: databeskyttelse@gentofte.dk

Du kan også henvende dig til kommunens databeskyttelsesrådgiver på telefon: 39 98 01 15.

Brug Digital Post, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger (angiv ”Databeskyttelse” i emnefeltet).

Send Digital post (borgere)

Digital post (virksomheder) 

Selvbetjening