Gentofte Lige Nu

Læs Gentofte Lige Nu - Kommunens borgerblad. Gentofte Lige Nu udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december.


Gentofte Lige Nu giver et overblik over, hvad der foregår i Gentofte Kommune. Det orienterer blandt andet om emner, der kommer til behandling i Kommunalbestyrelsen og mange af de tilbud og arrangementer, der for tiden er aktuelle og interessante for dig som borger.

Hvem modtager bladet?

Bladet bliver omdelt til alle husstande i kommunen, som indstik i lokalavisen Villabyerne. Gentofte Lige Nu indeholder meddelelser, som kommunen har pligt til at informere om. Derfor vil bladet også blive omdelt til borgere, der har et mærkat med 'Reklamer nej tak' på døren. 

Hvis du ikke får bladet, hvad så?

Hvis du ikke modtager bladet, skal du udfylde formularen på Villabyernes hjemmeside. Under 'Publikationen' vælges Villabyerne, og i kommentarfeltet skrives, at henvendelsen handler om Gentofte Lige Nu.

Gentofte Lige Nu på lydbånd

Synshandicappede kan få abonnement på lydbånd hos Indlæsningstjenesten på Hovedbiblioteket. Ring og bestil på telefon 3998 5888.

Læs det nyeste og tidligere numre af Gentofte Lige Nu.

Ansvarlig for siden:

Kommunikation
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,