Værdighedspolitik

"Hverdagen" er omdrejningspunktet for værdighedspolitikken på ældreområdet i Gentofte Kommune.

Dans i haven på Ordruplund

Dan Turèll sagde ”mest af alt holder jeg af hverdagen” - Og det er også grundstemningen i kommunens værdighedspolitik: der skal være plads til smil, man skal opleve livsglæde og selvbestemmelse. Centralt for værdigheden er at kunne fortsætte med at leve det liv, man kender og holder af, selvom omstændighederne ændrer sig.

Værdighedspolitikken beskriver det værdige ældreliv i forhold til syv temaer:

  • livskvalitet 
  • selvbestemmelse
  • mad og ernæring
  • en værdig død
  • pårørende
  • ensomhed
  • kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.

Mange har bidraget

Forslaget til en værdighedspolitik er skrevet af et opgaveudvalg bestående af borgere og kommunalpolitikere. Forud for opgaveudvalgets arbejde har ca. 1200 personer: beboere i plejeboliger, modtagere af hjemmehjælp og træning eller behandling på Tranehaven, dagcentergæster, beboerpårørende-råd, medarbejdere og ledere, Seniorrådet og Handicaprådet været inddraget i processen og givet deres bud på, hvad et værdigt ældreliv er.
  
”Det er en stor styrke for værdighedspolitikken, at der er så mange, der har bidraget, for politikken hviler på en fælles forståelse af, hvordan vi styrker den enkeltes værdighed i hverdagen”, uddyber Bente Frimodt-Møller, formand for Ældre-, Social og Sundhedsudvalget.

I 2018 kom temaet ”Pårørende” med, og med opdateringen af politikken i 2019 er temaet "Ensomhed" også omfattet af politikken.

Baggrunden

Pr. 1. juli 2016 skal alle kommuner have en værdighedspolitik. Målgruppen for politikken er de +65-årige, som får hjælp inden for serviceloven, fx hjemmehjælp eller plejebolig.

Politikken er hverdagens rettesnor for medarbejderne i kommunen og for samarbejdet mellem medarbejdere og borgere.

Værdighedspolitikken blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016. Værdighedspolitikken med emnet "Pårørende" er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2018, og den opdaterede værdighedspolitik med emnet "Ensomhed" er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2019.

Hent og læs værdighedspolitikken under "Dokumenter" nedenfor.