Sundhedspolitik

Gentoftes sundhedspolitik dækker både forebyggelse og behandling under overskriften: "Sammen skaber vi livskvalitet og flere gode leveår for borgerne i kommunen".

Børn løber

Sundhedspolitikken i Gentofte står på to ben: forebyggelse og behandling, og de to skal altid følges ad. Sundhedspolitikken består i praksis af to dokumenter: Sundhed i Gentofte - Borgerrettet Forebyggelse og Sundhed i Gentofte - Borgerrettet Behandling.

Målet med sundhedsindsatsen i Gentofte er sammen med borgerne og civilsamfundet at understøtte livskvalitet og flere gode leveår for borgerne.

Vejen dertil er i Borgerrettet Forebyggelse formuleret som seks principper:

 • Sundhed for alle
 • Ansvar for egen sundhed 
 • Sunde valg skal være lette 
 • Fokus på mental sundhed
 • Loyal inddragelse og partnerskaber 
 • Udnyttelse af it og teknologi.
       

I Borgerrettet Behandling er følgende seks målsætninger formuleret :

 • Vi tager udgangspunkt i den enkelte
 • Vi understøtter borgernes ansvar, selvstændighed og handlemuligheder
 • Vi er sammen om sundhed
 • Vi har fokus på dem der har størst behov
 • Vi prioriterer høj faglig kvalitet, der understøtter rehabilitering
 • Vi koordinerer og viser vej.

 Se både Borgerrettet Forebyggelse og Borgerrettet Behandling under "Dokumenter" i bunden af siden.

Lavet med borgerinddragelse

Bag den samlede  sundhedspolitik står to opgaveudvalg, som har  arbejdet  med udfordringerne på det samlede sundhedsområde.

Hvad er et opgaveudvalg?

Opgaveudvalget Sundhed i Gentofte - Borgerrettet Forebyggelse skulle udarbejde et forslag til en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for perioden 2017-2024.

Opgaveudvalgets opgave var at:

 • Tage afsæt i den eksisterende sundhedspolitik, den regionale sundhedsprofil og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker
 • Have fokus på kost, rygning, alkohol, motion, stofmisbrug og mental sundhed
 • Vurdere, i hvilken sammenhæng civilsamfundet og frivillige kan inviteres til at bidrage til forebyggelsesindsatserne, og i hvilket omfang velfærdsteknologiske løsninger og nudging-strategier med fordel ville kunne bringes i anvendelse
 • Udarbejde et forslag til vision, ramme, mål og indsatsområder for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune.

 

Opgaveudvalget afleverede sine anbefalinger til Kommunalbestyrelsen, som vedtog strategien for forebyggelsesindsatsen i januar 2017.

Opgaveudvalget Sundhed i Gentofte - Borgerrettet Behandling skulle lave vision og målsætninger for kommunens fremtidige rolle i det nære sundhedsvæsen, og dermed for den borgerrettede behandling i perioden 2017-2024. Opgaveudvalgets opgave var at beskrive rammerne for kommunens indsats for borgere med alvorlig sygdom, både kronisk og midlertidig. Det skulle ske via bred inddragelse af borgere og eksperter og ved at arbejde med følgende temaer:

 • Sammenhængende forløb for borgerne
 • Tilgængelighed til sundhedstilbud
 • Kommunikation til borgerne
 • Egenomsorg og mestring
 • Teknologiske og digitale løsninger.