Genvejsmenu

Idræts- og bevægelsespolitik

Idræts- og bevægelsespolitikken er kommunens overordnede grundlag og strategi for samarbejdet mellem kommunen, idrætsforeninger, institutioner, idrætsanlæg, oplysningsforbund og aktive idrætsudøvere uden for foreningslivet.

Jägers lethal

Idræts- og bevægelsespolitikken etablerer et klart grundlag og en klar strategi for samarbejdet mellem kommune, idrætsforeninger, institutioner, idrætsanlæg, oplysningsforbund og aktive uden for foreninger.

Politikken skal skabe de rammer, der sætter politikere og forvaltning i stand til at agere strategisk og langsigtet ud fra synlige kriterier og visioner, der er formuleret i dialog med idrættens aktører.

Gentofte Kommunes gældende idræts- og bevægelsespolitik er formuleret af et opgaveudvalg, bestående af ti borgere og fem politikere, og blev vedtaget i 2017.

Hvert fjerde år bliver politikken evalueret og på baggrund af dette inviteres idrættens aktører til at drøfte de opstillede fokusområder med henblik på kvalificering af det fortsatte arbejde på idrætsområdet.

Idræts- og bevægelsespolitikken kan ses under dokumenter.