Elektronisk fakturering

Gentofte Kommune modtager kun elektroniske fakturaer. Alle leverandører til det offentlige skal bruge elektronisk fakturering.
Se listen over EAN og GLN-numre herunder.


For at sikre, at de elektroniske fakturaer kan modtages korrekt skal alle ordrer fra Gentofte Kommune til fakturering være forsynet med et EAN og GLN-nummer og et ordre/rekvisitionsnummer, samt en personreference.

Se liste over Gentofte Kommunes EAN og GLN-numre (opdateret oktober 2020) 

Når du skal sende din faktura, kan det gøres gratis på Virk.dk:

Gå til fakturablanket på Virk.dk 

Eller læs mere om Elektronisk fakturering på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

Kommunens CVR nr er: 19438414

Gentofte Kommunes betalingsfrist er - netto 30 dage.

Lov nr. 1203 om offentlige betalinger mv. indebærer blandt andet, at alle fakturaer til det offentlige skal indlæses elektronisk i de offentlige økonomisystemer.

Det betyder, at alle fakturaer til Gentofte Kommune, derunder decentrale enheder f.eks. skoler og institutioner, skal sendes elektronisk. Fremsendelsen kan ske enten som en elektronisk faktura (i formatet OIOUBL) eller via et LæsInd bureau (se Håndbog i elektronisk fakturering).

NemHandel

 Siden 1. maj 2011 har offentlige myndigheder været forpligtet til, at modtage elektroniske fakturaer fra deres leverandører gennem NemHandel. Dette medfører, at formatet OIOXML ikke længere kan benyttes og fakturaer derfor skal sendes i formatet OIOUBL.

Det nye format har den fordel, at kvaliteten af fakturaerne højnes og mængden af tilgængelige informationer forøges. For at gøre overgangen for vores leverandører så let som muligt, har Gentofte Kommune valgt en lang overgangsperiode, hvorfor det i lang tid stadig har været muligt, at sende i det gamle format. Langt de fleste leverandører er nu klar til, at benytte OIOUBL, hvorfor Gentofte Kommune nu har lukket for modtagelsen af fakturaer sendt i formatet OIOXML.
Hvis din virksomhed ikke er klar til NemHandel, og til at sende i OIOUBL, er der nedenstående muligheder:

  • Har din virksomhed et økonomisystem, så forhør dig hos din it-leverandør om dit system allerede har indbygget NemHandel
  • Har du ikke et økonomisystem, kan du sende fakturaer via NemHandel ved hjælp af en fakturaportal på nettet.
  • Vil du læse mere om NemHandel, henvises der til NemHandels hjemmeside.

 

Mere om EAN – IAN - GLN

EAN-nummer (Moderniseringsstyrelsens) bruges i forbindelse med identificering af en given beløbsmodtager. Alle offentlige institutioner har et eller flere EAN-numre.

EAN står for European Article Number, hvilket er forældet, da systemet strækker sig ud over Europas grænser.

IAN - International Article Number og GLN - Global Location Number er derfor mere sigende forkortelser. Dette til trods, benyttes EAN stadig som den gængse forkortelse. En EAN-faktura er altså defineret ved at modtageren er specificeret gennem et EAN-nummer.