Tilmelding udvidet åbningstid for erhverv

Her kan du se, hvordan du tilmelder din virksomhed, så I kan få adgang til genbrugsstationen uden for almindelig åbningstid i ydertimerne (kl. 7-8 og kl. 18-21).

Åbningstider på genbrugsstationen

Vær opmærksom på

Virksomheden skal først være tilmeldt som betalende kunde (årskort eller éngangsbillet) hos Vestforbrænding.

Tilmeld som betalende virksomhed her.

Se her, hvordan du tilmelder dig adgang uden for almindelig åbningstid 

 

Du tilmelder virksomheden med jeres P-nummer og et eller flere mobilnumre.

Bemærk, at kun telefonnumre med ’vis nummer’ kan benyttes.

Sådan kommer du ind og ud

Ved indkørsel (der er kun adgang via indkørslen tættest på Jægersborg Vandtårn):
1. Ring til telefonnummer: 91 18 41 74, når du holder foran porten
2. Telefonen giver en ’optaget’-tone og en tone for ’forkert-nummer’
3. Porten åbnes
4. Porten er åben ca. 5 sekunder, før den langsomt, automatisk lukkes igen.
Ved udkørsel: Kør langsomt frem til porten – der sidder en føler i højre side af asfalten, og når bilen kører over den, åbner porten.

Vær opmærksom på, at du ikke lukker andre ind på pladsen.

Benyt indkørsel ved Jægersborg Vandtårn

Uden for almindelig åbningstid er der kun adgang via indkørslen tættest på Jægersborg Vandtårn.

Det kan du aflevere udenfor almindelig åbningstid 

Af sikkerhedshensyn er der enkelte affaldstyper, som du ikke kan aflevere uden for den almindelige åbningstid. Det gælder farligt affald, eternit og asbest på Gentofte Genbrugsstation.

Uden for almindelig åbningstid skal du være opmærksom på

  • Der vil ikke være personale til stede på genbrugsstationerne.
  • Genbrugsstationerne er videoovervågede.
  • Der er opsat en nødtelefon, hvis der skulle opstå strømsvigt eller andet.
  • Al færdsel sker på eget ansvar.

Når du er oprettet som bruger, har du adgang til følgende genbrugsstationer uden for almindelig åbningstid:

  • Gentofte Genbrugsstation
  • Herlev Genbrugsstation.