Voksenlærling

Voksenlærlingeordningen kan både bruges til at rekruttere ny arbejdskraft eller til at opkvalificere allerede ansatte.

Hvad er voksenlærlingeordningen?

Mange ufaglærte job nedlægges, og i fremtiden vil arbejdsmarkedet få brug for uddannet arbejdskraft. Med voksenlærlingeordningen kan din virksomhed få uddannet arbejdskraft, der er klar til fremtiden.

Din virksomhed kan både bruge ordningen til at uddanne nye medarbejdere eller til at opkvalificere allerede ansatte.

Voksenlærlingen skal være fyldt 25 år og opfylde et af de følgende krav:

  • Personen har ingen kompetencegivende uddannelse
  • Personen har en forældet uddannelse (en uddannelse, der ikke er blevet brugt i fem år)  

Ansætter du en voksenlærling, der er i beskæftigelse, kan du få et tilskud på 30 kr. i timen til voksenlærlingens løn i praktikperioderne i op til to år af uddannelsen. Ansætter du en voksenlærling, der er ledig, kan du få et tilskud på 45 kr. i timen. Virksomhederne skal selv betale, hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget. Du kan desuden få refusion for lønudgifterne i skoleperioder.

Ansøgning om tilskud skal afleveres til Jobcenter Gentofte senest en måned efter, at voksenlærlingen er startet. Du kan finde blanketterne på Jobnet.

Hvad skal du gøre?

Hvis du ønsker at ansætte en voksenlærling skal virksomheden godkendes som praktiksted, og der skal indgås en uddannelsesaftale med den nye voksenlærling. Dette sker via den lokale erhvervsskole.

Du er også velkommen til at kontakte Jobcenter Gentoftes virksomhedskonsulenter for at få hjælp til at finde en voksenlærling.