Hjælpemidler og tilpasning af din bolig

Der findes mange muligheder for at gøre din hverdag lettere

Hjælpemidler, du selv kan købe

Der findes mange hjælpemidler, der kan gøre din hverdag lettere. Kun en del af dem er hjælpemidler, kommunen kan bevilge.

Hjælpemidler som fx køkkenredskaber, gribetænger, hvilestole mv. skal man selv anskaffe. hjælpemiddeldatabasen kan du få et overblik over hvilke hjælpemidler, der findes. Der er også flere patientforeninger, der har salg af hjælpemidler, fx Gigtforeningen.

Hjælpemidler, når du bliver udskrevet fra hospital

Hvis du bliver udskrevet fra hospitalet og i den forbindelse midlertidigt har brug for hjælpemidler, vil du få dem udleveret af hospitalet. Det kan fx være krykker (albuestokke), rollator eller kørestol.

Typer af hjælpemidler og boligtilpasninger

Hjælpemidler bevilges ud fra forskellige paragraffer i lovgivningen, og der er forskel på, om et hjælpemiddel betragtes som:

 • et hjælpemiddel til udlån (fx badestole, kørestole, rollatorer, kugledyne, toiletstole, trehjulede cykler)
 • et personligt hjælpemiddel (fx bandager, brokbind, brystprotester, diabeteshjælpemidler, kompressionsstrømper*, korsetter, lændebælter, ortopædiske sko og -indlæg, parykker, proteser, skinner, stomihjælpemidler).
 • en boligtilpasning (fx døråbner).

*OBS: kommunen bevilger ikke almindelige støttestrømper, som man anvender til fx flyrejser. 
Personlige hjælpemidler kaldes også Kropsbårne hjælpemidler og er hjælpemidler, som du selv indkøber med en bevilling fra kommunen.

Kan du få bevilget hjælpemiddel eller boligtilpasning?

Hvis du har svært ved at klare hverdagen fx ved at komme rundt og derfor har brug for et hjælpemiddel, kan du måske få støtte af Gentofte Kommune til at anskaffe dette. For at være berettiget til et hjælpemiddel skal alle nedenstående punkter være opfyldt:

 • Du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, som hjælpemidlerne kan afhjælpe
 • Din situation er permanent (dvs. din funktionsnedsættelse er varig)
 • Din læge har vurderet, at alle behandlingsmuligheder er udtømte (fx at en operation eller en anden behandling ikke vil forbedre din mulighed for at klare dig)
 • Hjælpemidlet skal give en væsentlig lettelse i din hverdag   

 

Du kan læse om servicelovens regler på området her

 

Træning og genoptræning

I nogle tilfælde kan træning og genoptræning være med til, at du kan genvinde funktioner som fx at gå på trapper. Træning kan også gøre, at du kan blive ved med at klare dig uden hjælpemidler.

Når du søger kommunen om hjælp, ser vi på, om træning og genoptræning kan forbedre din situation.

Bleer og katetre

Modtager du hjemmehjælp eller sygepleje, og får du brug for bleer eller andre hjælpemidler, der relaterer sig til urin/afføringsinkontinens, skal du kontakte din hjemmehjælper eller hjemmesygeplejerske.

Modtager du ikke hjemmehjælp eller hjemmesygepleje, og mener du, at du har brug for bleer eller andre hjælpemidler, der relaterer sig til urin/afføringsinkontinens, skal du kontakte din praktiserende læge. Vurderer din læge herefter, at du har et behov, sender han en anmodning til kommunen. Du vil derefter blive kontaktet af en kontinenssygeplejerske.

Høreapparat

Ortopædiske sko og –indlæg

For at være berettiget til indlæg eller ortopædiske sko skal du have en varig lidelse, hvor alle behandlingsmuligheder er udtømte – det vil fx sige, at en læge har vurderet, at en operation ikke kan forbedre tilstanden. Det er enten din egen læge, en speciallæge eller en hospitalslæge, der skal foretage undersøgelse og vurdering. Kommunen træffer afgørelse, om du er berettiget ud fra den lægelige vurdering. For at ansøge skal du derfor først undersøges af en læge, og kommunen skal have adgang til de lægelige oplysninger. I ansøgningsskemaet kan du vedhæfte lægelige oplysninger.

Får du bevilget ortopædiske sko er der en egenbetaling på 900,- kr. for voksne og 490,- for børn. Ortopædiske sko og indlæg hører under kategorien ´Kropsbårne hjælpemidler´.

Søg om sko og indlæg

Personlige hjælpemidler

Før du kan søge om personligt hjælpemiddel, skal du undersøges af din læge eller på hospitalet. Kommunen skal have adgang til de lægelige oplysninger (vedhæftes i ansøgningen). Er du undersøgt (udredt) på hospitalet, kan du finde oplysningerne på sundhed.dk. Har du ikke mulighed for at sende de lægelige oplysninger, er det vigtigt, at du i ansøgningen skriver hvor og hvornår, du er undersøgt af en læge, og at du giver samtykke til, at kommunen kan indhente disse oplysninger.

Du kan tidligst kan købe hjælpemidlet, når du har fået en bevilling. Hvis du køber hjælpemidlet før, du har fået en bevilling, skal du selv betale det.

Søg om personligt hjælpemiddel

Egenbetaling
Når du modtager en bevilling, får du oplysninger om hvilke(n) leverandør(er), vi har aftale med. Hvis du vælger et hjælpemiddel, der er dyrere end det hjælpemiddel, du kan få gennem en af de leverandører, kommunen har aftale med, skal du selv betale merudgiften.

Hjælpemidler til udlån

Hjælpemidler til udlån er hjælpemidler, kommunen låner ud til dig. 

 • du skal ikke betale for hjælpemidlet

 • du kan som regel få det repareret eller byttet, hvis det går i stykker

 • hjælpemidlet skal leveres tilbage, hvis det ikke bruges længere.

Hjælpemidler til udlån kan fx være kørestole, rollatorer eller badetaburet/badebænk. Hvis du ved udskrivning fra hospitalet midlertidigt har brug for hjælpemidler, vil du få dem udleveret af hospitalet.

Ansøgning
For at kunne vurdere din ansøgning bedst muligt, vil en medarbejder fra Pleje & Sundhed kontakte dig og eventuelt besøge dig i dit hjem for at tale med dig om dine ressourcer og behov.

Søg om hjælpemiddel til udlån

Tilskud til handicapbil

Du kan ansøge om at få tilskud til en bil, hvis du (eller dit barn) har et handicap, der i væsentlig grad:

 • vanskeliggør dine muligheder for at fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil

 • forringer din evne til at færdes, eller du har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

Det er en betingelse, at dit behov for kørsel ikke kan løses ved andre ordninger.

Kommunen yder støtten som et rentefrit lån, der bliver afviklet over otte år. En del af lånet skal du betale afdrag på, resten er afdragsfrit. Den afdragspligtige andel afhænger af din indkomst. Du skal selv betale for brændstof og forsikringer, og bilen skal være kaskoforsikret.

Søg om tilskud til handicapbil

Hvis du søger om en bil, vil du få besøg af en terapeut, som skal afklare dit behov.

Boligtilpasning

Tilpasning af din bolig kan i nogle tilfælde gøre det nemmere for dig at bo og klare dig selv hjemme. Det kan fx være installation af ramper eller døråbner.

For at vurdere behovet for boligtilpasning vil en medarbejder fra kommunen typisk komme på besøg hos dig. En bevilget boligindretning bliver din ejendom (fx ramper), og det betyder, at du selv skal betale for drift, vedligehold og reparation.

Ansøgning

Søg om boligtilpasning

Afhentning, aflevering og rådgivning om dit hjælpemiddel

Hvis du har fået bevilget et hjælpemiddel til udlån, kan du afhente det på hjælpemiddeldepotet, i stedet for at skulle afvente kørsel og være hjemme i et særligt tidsrum til levering. Hvis du ikke længere bruger dit hjælpemiddel, skal det afleveres på Hjælpemiddeldepotet. Husk CPR-nr. hvis du afleverer hjælpemidler på vegne af en anden.

Hjælpemiddeldepotet, Bernstorffsvej 159 (indkørsel fra Emmasvej nr. 10)
Tlf. 39 98 39 89. Åbent kl. 8.00 og 14.00 på hverdage for både personlig henvendelse og på telefon.

Vejledning til dit hjælpemiddel

Hver torsdag fra kl. 10-11 er Hjælpemiddeldepotet åbent for vejledning ved personligt fremmøde. Her kan du få råd og vejledning af medarbejderen på depotet i samråd med en sagsbehandlende terapeut (typisk over telefonen). Du kan få hjælp til indstilling og brug af de hjælpemidler, du allerede har.

Reparation af hjælpemidler

Hvis dit personlige hjælpemiddel går i stykker, skal du kontakte den leverandør, du har fået det fra, fx den bandagist, du har fået en skinne eller en protese fra.

Hvis et hjælpemiddel, du har lånt af kommunen går i stykker, skal du kontakte Hjælpemiddeldepotet, som vil sørge for reparation.

Hjælpemiddeldepotet, Bernstorffsvej 159 (indkørsel fra Emmasvej nr. 10)
Tlf. 39 98 39 89. Åbent kl. 8.00 og 14.00 på hverdage for både personlig henvendelse og på telefon.

Hjælpemidler til udlån kan fx være kørestole, rollatorer, badestole og trehjulede cykler. Er din kørestol eller cykel (som du har fået som hjælpemiddel) punkteret, skal du selv stå for lapning, evt. ved brug af din cykelsmed.

Sagsbehandlingsfrister Pleje & Sundhed

Fristerne for, hvornår kommunen skal have truffet en afgørelse, gælder, fra den dag vi modtager din ansøgning.

Kropsbårne hjælpemidler, inkl. ortopædiske sko & indlæg
15 arbejdsdage ved genbevilling, 30 dage ved ny bevilling

Hjælpemidler til udlån
20 arbejdsdage (individuelt tilpassede hjælpemidler til udlån op til 40 arbejdsdage)

Boligtilpasning
Mindre ændringer 20 arbejdsdage, større ændringer og ombygninger op til 130 arbejdsdage

Handicapbiler
100 arbejdsdage