Genvejsmenu

Ordruphallen og Ordrup Bibliotek

Ordruphallen og Ordrup Bibliotek er en hybrid mellem bibliotek, hal og auditorium. Faciliteterne benyttes af Ordrup Skole, Ordrup Gymnasium og fritids- og biblioteksbrugere.

Ordrup bibliotek og idrætshal

Ordruphallen og Ordrup Bibliotek
Ejgårdsvej 11
2920 Charlottenlund
Telefon 39 98 57 50

Ordruphallen og Ordrup Bibliotek blev åbnet august 2008 og er en hybrid mellem bibliotek, hal og auditorium. Stedet indbyder til en høj grad af interaktion mellem de forskellige brugere og på tværs af funktionerne.   

Eksempelvis kan gymnasiet anvende biblioteket og bibliotekets databaser i undervisningen; biblioteket kan anvende auditoriet, multisalene og hele huset til kulturelle aktiviteter; både gymnasium og skole får mulighed for en mere alsidig idrætsundervisning med hal, multisale, teorilokale samt bibliotek, og fritidsbrugerne får ét samlet hus med et alsidigt udbud af aktiviteter.

Idrætsfaciliteter

Udover at være et tilbud til elever fra Ordrup Gymnasium og Ordrup Skole står idrætsfaciliteterne i Ordrup hal nu til rådighed for kommunens fritidsbrugere, voksne såvel som børn og unge.

Udendørs

Kunstgræsområder, løbebane, springgrav, boldbure, basketkurve mv.

Indendørs

Stor hal med håndboldbanemål. Hallen kan deles i to med et “rullegardin”.

To mindre halarealer, adskilt med en kraftigt lyddæmpende foldevæg, hvorved muligheden for idræt og bevægelse i såvel store som mindre rum er til stede.

Lokalerne benyttes af Ordrup Skole og Ordrup Gymnasium og tildeles klubber hjemmehørende i Gentofte Kommune.

Hallens anvendelse

I tidsrummet kl. 8.00-17.00 mandag-fredag anvendes hallen af Ordrup Skole og Ordrup gymnasium til idrætsundervisning og GFO.

Fra kl. 17.00-23.00 mandag-fredag samt weekender fra kl. 9.00-17.00 er idrætshallens faciliteter tildelt klubber hjemmehørende i Gentofte Kommune.

Hallens drift varetages af Ordrup Bibliotek. Læs om Ordruphallen og Ordrup Biblioteks historie 

Hvem kan låne hallerne?

Klubber hjemmehørende i Gentofte Kommune.
Sæsonudlån sker gennem SIG's haludvalg, som løbende vil behandle ansøgninger om lån af haller på deres kommende møde.

Enkeltudlån kan søges gennem haludvalget.

Læs om tilgængelighedsforhold i Ordruphallen og Ordrup Bibliotek via GodAdgang

 

Ansvarlig for siden:

GK Idrætsanlæg Administration
Adolphsvej 25, 2820 Gentofte, 39774400,