Idrætsanlæg

Gentofte Kommune bygger, udvider og moderniserer i disse år en lang række faciliteter, der styrker mulighederne for at dyrke idræt og have et aktivt fritidsliv – både inden døre og i den fri luft.

Kommunen er fuldt udbygget. Det stiller store krav til, at faciliteterne skal kunne tilgodese mange forskellige behov.

Ordruphallen og Ordrup Bibliotek er et godt eksempel på, hvordan samarbejde mellem skole, gymnasium, bibliotek, foreninger og fritidsforvaltning har skabt en ramme for mødet mellem børn, unge og ældre, idrætsforeninger og kultur.

De fire største anlæg er Kildeskovshallen, Gentofte Sportspark samt klub- og søsportsfaciliteter på de to havne i hhv. Skovshoved og Hellerup. I alle de nævnte anlæg og fællesfaciliteter finder du mange aktiviteter og foreninger.

Dertil kommer en række mindre haller og anlæg, se mere under idrætshaller og -anlæg.