GFO Søgården

Søgårdsskolens GFO er fritidsdelen af Gentofte Kommunes specialskole i folkeskoleregi rettet mod elever med særlige behov.

Adresse

C. L. Ibsensvej 3 2820 Gentofte Hovedstaden Danmark Tlf. 3998 5166
Billede af Søgårdsskolen

GFO Søgården er en skolefritidsordning beliggende på Søgårdsskolen.

GFO'en har plads til ca. 150 børn og er for alle skolens elever.

Åbningstider

Mandag-fredag kl. 12.00 -16.30

Tirsdag 8.00 - 10.00

Aftenklub onsdag og torsdag til 20.30 for udskolingselever.

Lukkedage og åbningstider i ferieperioder kan læses på Søgårdsskolens hjemmeside.

Der er en kommunal lukkeuge i uge 29.

 

Leder:
Karoline Sem Nilsen
Særlige bemærkninger:
-

Søgårdsskolen og Søgårdsskolens GFO er et sammenhængende skole- og fritidstilbud fra 0. – 10. klasse.

Der går ca. 115 elever på skolen, og stort set alle går også i GFO.

Skolen og GFO har fælles ledelse, bruger de samme bygninger og lokaler, og pædagogerne, som er ansat i GFO’en, deltager også i undervisningen.

Som Gentofte Kommunes specialskole er Søgårdsskolen og GFO’en ikke omfattet af det frie skolevalg. For at blive elev på skolen, skal man anvises af Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).

Elevernes udfordringer er blandt andet generelle indlæringsvanskeligheder og diagnoser inden for autismespektret. Men også elever med Downs Syndrom og elever med lettere fysiske handikap og elever, som af forskellige andre årsager er skrøbelige, er indskrevet på Søgårdsskolen og i GFO’en.

Gentofte Kommune har haft specialskole på C.L. Ibsensvej siden 1938. Skolen er blevet udbygget og ombygget flere gange – senest i 2006/2007 – og råder i dag over ca. 3000 kvadratmeter.

Som Gentofte kommunes specialskole arbejder vi meget struktureret med at gøre hverdagen tryg og forudsigelig for eleverne og er samtidig meget optagede af, at hver enkelt elev udnytter sine evner maksimalt. Derfor arbejder vi også med personlige læringsstile og social træning.

Vi tager afsæt i et bredt læringsbegreb og tænker læring i både skole og fritid. Det er vigtigt, at elevernes hele dag hænger sammen. Derfor er der et meget tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger, som arbejder sammen om eleverne i selvstyrende team.

Vi ønsker at skabe de bedst mulige betingelser for, at alle børn opnår bevidsthed om egne ressourcer og tilegner sig handlekompetencer, der gør dem i stand til at have indflydelse og tage ansvar for de valg, der vedrører og påvirker deres livskvalitet.

I hverdagen prioriterer vi aktiviteter, der bidrager til at skabe glæde og livsmod. Med udgangspunkt i fællesskaber, præget af omsorg og respekt for hinanden, skaber vi betingelser for, at børnene kan udvikle tolerance og indgå i ansvarligt fællesskab med andre mennesker. Målet er ikke alene, at børnene gennem deres skoleliv bliver til ”noget”, men i lige så høj grad at de også bliver til ”nogen” – at de har selvtillid og føler selvværd.

Musik, sang og drama

Det er vigtigt at kunne kommunikere – at kunne udtrykke sig – på mange måder. Musik, sang, drama og teater er derfor højt prioriteret på Søgårdsskolen. Skolens rammer er tilpasset til skolens pædagogik – plads til helhed og det individuelle – med store åbne pladser med plads til fri udfoldelse og små, skærmede kroge med plads til ro og fordybelse.

Vi arbejder hele tiden på at udvikle et undervisnings- og arbejdsmiljøet med den bedst mulige trivsel for både elever og personale. Undervisningsmiljøvurdering, trivselsmålinger, arbejdspladsvurdering og statusanalyse danner sammen med Søgårdsskolens grundværdier – selvværd, fællesskab, trivsel, motivation, tryghed og respekt – basis for vore handleplaner.

Ansvarlig for siden:

Skole
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,