Sprogstimulering for flersprogede småbørn (3-6 årige)

Flersprogede småbørn tilbydes på lige fod med etsprogede børn en sproglig vurdering ved 3-års alderen.

Hvis der på baggrund af vurderingen viser sig at være et behov for særlig tilrettelagt sprogstimulering, er denne obligatorisk, dvs. forældre har pligt til at lade deres barn deltage i en sprogvurdering og sprogstimulering.

Sprogstimulering for flersprogede småbørn i Dagtilbud

Dagtilbuddet varetager den særligt tilrettelagte sprogstimulering for børn i kommunens daginstitutioner og dagplejen. Ud fra en faglig vurdering gives tilbuddet når barnet fylder 3 år.

Den tale-hørekonsulent, der er tilknyttet dagtilbuddet, giver råd og vejledning i arbejdet med børnene og i samarbejdet med forældrene.

Det enkelte barn tilbydes en årlig dansksproglig vurdering. Formålet er at gøre sprogstimuleringen så målrettet som muligt, samt give barnet optimale muligheder for at udvikle dansksproglige kompetencer på et niveau, der giver barnet mulighed for at deltage ligeværdigt i skolens liv ved skolestart.

Tolkebistanden anvendes i institutionerne efter behov.

Sprogstimulering for flersprogede børn som ikke går i daginstitution

Forældre har pligt til at lade deres barn optage i sprogstimulerings tilbuddet i form af en plads i dagtilbud 30 timer om ugen, hvis en sprogvurdering viser at barnet har behov for sprogstimulering..  

Når barnet er omkring 3-års alderen får forældrene henvendelse fra kommunen om igangsættelse af sprogvurderingen.