Klimakommuneaftale

Gentofte Kommune har indgået en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Den aftale betyder, at Gentofte Kommune vil reducere CO2-udledningen fra kommunens drift med 2% om året i perioden fra 2009 til 2025.

Underskrivning af klimakommuneaftale

Siden Gentofte Kommune i 2009 blev klimakommune har kommunen reduceret sin CO2-udledning med 28 %. Set i forhold til reduktionsmålet for perioden på ca. 18 %, har kommunen samlet derfor reduceret mere end målet i klimakommuneaftalen.

Planlagte projekter

Der arbejdes systematisk med udførelse af energibesparende tiltag i kommunens bygninger jf. Energihandlingsplan 2018-2025 for kommunens bygninger.

De væsentligste indsatsområder de næste par år, udover konkrete energibesparende tiltag som fx belysningsoptimering, pumpeudskiftninger, ventilation- og varmeoptimering, efterisolering mm., er arbejdet med brugeradfærd og indførelse af energiledelse, herunder efteruddannelse af personale i driftsoptimering af tekniske anlæg, automatisk måleropsamling og nyt energistyringssystem til brug for systematisk opfølgning på udsving i vand- og energiforbruget.

Derudover gennemføres et projekt hvor lyskilder i vejbelysningen udskiftes til LED.

Årlig CO2-redegørelse

Klimakommuneaftalen forpligter kommunen til årligt at udarbejde en CO2-redegørelse, der år for år viser, om kommunen lever op til sin forpligtelser.

De seneste opgørelser findes nederst på siden her under dokumenter.