Tidligere aktiviteter

Der har under udviklingen af projektet været stort fokus på inddragelse af beboere og andre interessenter, og der har været afholdt en række aktiviteter for at sikre et højt niveau af information og medindflydelse.

Udsendelse af orienteringsbrev d. 26. marts 2018

Grundejere og beboere er orienteret om projektet og har haft mulighed for at komme med bemærkninger frem til den 13. april 2018

Fernisering d. 3. oktober 2017

Der er afholdt en fernisering på Vangede bibliotek, hvor det endelige skitseforslag blev præsenteret for de borgere, der har været aktivt deltagende i udviklingsprocessen. Forslaget blev godt modtaget og der blev spurgt interesseret ind til projektets detaljer til de fagfolk, der stillede op til dialog om teknik, landskab, plantevalg, miljø, drift, økonomi og meget andet.

Præsentationen fra ferniseringen kan du se her. Præsentation fra fernisering.

Du har mulighed for at se plancherne digitalt her. Plancher fra fernisering.

Dialogmøde/Workshop d. 30. august 2017

På den anden workshop blev deltagerne præsenteret for landskabsarkitekternes første skitser til udformning af hhv. regnbede på vejarealer og regnsøer i Nymosen. Herefter fik deltagerne mulighed for at kommentere og give input til de præsenterede løsninger, med henblik på at tilpasse forslagene til de lokale forhold.

Du kan se præsentationen fra mødet her. Præsentation workshop 2.

Infomøde d. 19. juni 2017

Der afholdtes et infomøde på Vangede Bibliotek lige før sommerferien, hvor deltagerne fik mulighed for at dele deres umiddelbare tanker og meninger om klimatilpasning i kvarteret i projektets indledende fase. På mødet fremlagde rådgiverne de tekniske forundersøgelser og efterfølgende havde deltagerne mulighed for at kommentere på resultaterne.
Deltagerne satte sig efterfølgende i mindre grupper og drøftede lokalområdets potentialer og udfordringer med henblik på at give projektgruppen input til det kommende skitseforslag.

Præsentationen fra infomødet kan du se her. Præsentation fra infomødet.

      

Klimacafé d. 13. juni 2017 på Vangede Bygade

En solrig eftermiddag i juni bød projektgruppen på en kop kaffe og en uformel snak om projektet på forpladsen ved SuperBrugsen. Der var en del forbipasserende, der standsede op og spurgte ind til de indledende tanker om klimatilpasning i Nymosen og generelt til, hvad der er af planer i Vangede. Flere af de besøgende tilmeldte sig infomødet, der afholdtes ugen efter på Vangede Bibliotek. De spørgsmål og emner, der berørtes på klimacaféen inspirerede projektgruppen til tilrettelæggelsen af den videre dialogproces.

Klimacafé