Ordrup Kirkegård

Ordrup Kirkegård regnes for en af de smukkeste kirkegårde i Danmark og er en pendant til det grønne villakvarter, den betjener. Kirkegårdens anlæg er udviklet af kommunegartner G.N. Brandt, der fra 1910-1927 var ansat som graver her.

Engen på Ordrup Kirkegård
Ordrup Kirkegård
Ellensvej 8
2920 Charlottenlund

Åbningstid:

Kirkegården er åben for besøgende fra solopgang til solnedgang.

Ordrup Kirkegård

Ordrup Kirkegård tjener hovedsageligt som begravelsesplads for Ordrup og Skovshoved sogns menigheder.

Kapellet er tegnet af prof. Edvard Thomsen, mens relieffet over hoveddøren er udarbejdet af prof. Utzon Frank. Kapellet er nu lukket for benyttelse.

Kirkegården er over 100 år gammel og har en lang række grave registreret som bevaringsværdige i særlig grad over skuespillere og andre kunstnere. Der er efter Nationalmuseets registrering udarbejdet en folder om de særligt kendte personer der er begravet her. Folderen udleveres fra Kirkegårdenes Administration på Mariebjerg Kirkegård.

Kirkegården har meget engagerede brugere i befolkningen fra Skovshoved, Ordrup og Charlottenlund og benyttes i stor udstrækning som bydelspark og som gennemgangsområde for boligområderne til Ordrups forretningskvarter.

Der er offentlige toiletter samt orienteringstavler ved indgangene. Der er desuden tilladt bilkørsel på adgangsvejen.

Arealet er ca. 57.400 kvm.

Den lille pige med svovlstikkerne
Et af de mange unikke gravmæler. Den lille pige med svovlstikkerne.

Beliggenhed

Adgang fra Ordrupvej ad Ellensvej samt fra Ørnekulsvej. Ordrup sogn

Tilgængelighed

Området er tilgængeligt for gangbesværede.