Plejemetoder for haveanlæg

Der er tre kommunale grønne områder, som plejes med havepræg.
Plejen sigter mod at fremhæve anlæggets detaljer og intimitet, og plejen er derfor også meget ressourcekrævende.

Staudehaven

Plejemetoder

Pleje med havepræg indebærer, at plejeniveauet er meget højt. Anlæggene skal fremstå velplejede, og der må generelt ikke forekomme ukrudt.

Beskæring af buske og træer sker ud fra en æstetisk vurdering.

I tørre sommerperioder vandes blomsterbedene i nødvendigt omfang, og afblomstrede blomsterhoveder afpudses løbende.

Haveanlæggene fungerer som isolerede opholdssteder, hvor intimiteten og blomster-oplevelsen er i højsædet. Anlæggene er etableret ud fra en særlig havearkitektonisk ide, som planterne understreger med deres blomsterpragt, duft og farve.

Haverne benyttes til ophold, og aktiviteterne må disse steder underlægge sig havernes begrænsede størrelse og udformning. Det er derfor bl.a. ikke tilladt at medbringe hunde i Rosenhaven og Staudehaven, der begge ligger ved Hellerup Havn.