Genvejsmenu

Folkeregister

Du skal melde flytning til Folkeregisteret senest fem dage efter, at du er flyttet.

Når du møder i Borgerservice, kan du undgå kø ved at bestille tid i vores online tidsbestilling

Du skal melde din flytning digitalt via selvbetjeningsløsningen. Her kan du også vælge ny læge. Det er gratis at skifte læge, når det sker samtidig med din flytteanmeldelse. Du kan frit vælge en læge eller klinik, der har åbent for tilgang af nye patienter.

Hvis du flytter mere end 15 km – eller 5 km hvis du bor i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune – væk fra din bopæl, skal du vælge læge på ny. Ønsker du at bevare din nuværende læge, er det også muligt, selvom lægen har lukket for patienttilgang.

Hvis du flytter over en kommunegrænse og mere end 5/15 km væk fra din nuværende bopæl, er det pt. ikke muligt at skifte læge elektronisk, hvis du i forbindelse med flytning ønsker at bevare din nuværende læge, som har lukket for patienttilgang. Du er derfor nødt til at henvende dig til din bopælskommune for at få hjælp med lægevalget. 

Folkeregistret sender dit nye sundhedskort (med din nye adresse og læge) til dig et par uger efter, at du har meldt flytning. Det gamle sundhedskort skal du enten klippe i stykker eller aflevere til Folkeregistret.

Flytter du til Danmark fra udlandet, er der særlige regler for tilmelding til Folkeregistret. 

Se regler for flytning til Danmark fra udlandet

 

Bopælspligt

Bopælspligt indebærer, at du som ejer af en helårsbolig har pligt til at sørge for, at boligen er beboet mindst 180 dage om året – enten af dig selv eller udlejet til en anden.

Bopælspligten er reguleret i Boligreguleringslovens kapitel 7 om benyttelse af boliger. Grænsen på de 180 dage nævnes ikke i loven, men er praksis pga. Skattestyrelsens regler om skattepligt.

Kommunen fastlægger i lokalplaner, hvilke helårsboliger inden for kommunegrænsen, der har bopælspligt.

Bopælspligten er indført for at undgå affolkning i landdistrikterne, at modvirke dannelse af ”sommerhuskvarterer” i områder, der er tiltænkt til helårsbeboelse samt at forhindre uhæmmet spekulation i boligmarkedet

UNDTAGELSER
Der er dog undtagelser fra reglen om bopælspligt:

  • Bopælspligten gælder ikke, hvis du er ved at sælge din helårsbolig. Du må altså gerne flytte til en anden bolig – også selv om du kommer til at overskride de 180 dage.
  • Nybyggede boliger bliver ofte først omfattede af bopælspligt, når de er blevet benyttede til helårsbolig – dvs med tilmelding til folkeregistret.
  • Flexboliger er helårsboliger, hvor kommunen har givet tilladelse til anvendelse som fritidsbolig.
  • Kommunen kan også vælge at sløjfe bopælspligten for særlige områder – eller endda for hele kommunen.
  • Kontakt altid kommunen for at finde ud af, om der er bopælspligt på en bestemt helårsbolig – eller om boligen fx har status som flexbolig.