Dødsattest

Ved dødsfald skal der altid tilkaldes en læge, der tager stilling til udstedelse af dødsattest.

Billede af hvide liljer

Lægen kan tage stilling til, i hvor stort omfang de pårørende selv ønsker at deltage i de praktiske handlinger, der følger af dødsfaldet.

Almindeligvis vil man overlade ordningen af begravelsen/ligbrændingen til en bedemand, som man har tillid til vil ordne det fornødne på bedste vis.

Imidlertid er der intet i vejen for, at de pårørende, der ønsker det, kan varetage alle opgaver i forbindelse med dødsfaldet.

Anmeldelse af dødsfald

Anmeldelse af dødsfaldet skal ske senest to hverdage efter dødsfaldets indtræden til sognepræsten i afdødes bopælssogn - i praksis kordegnekontoret.

Følgende dokumenter skal medbringes:

  • Dødsattest
  • Dødsanmeldelse

og så vidt muligt:

  • Fødsels- og dåbsattest
  • Vielsesattest 
  • Navnebevis (i tilfælde af navneforandring)
  • Adoptionsbevilling 
  • Skilsmisse- og seperationsbevilling (samt evt. domsudskrift). 
  • Testamente eller optegnelser vedrørende bisættelse/begravelse. 
  • Dokumentation for evt. afdøde ægtefælle. 

Kordegnekontoret

På kordegnekontoret kan du få hjælp til at udfylde dødsanmeldelsen, ligesom kordegnekontoret underretter folkeregistret, de sociale myndigheder og skifteretten om dødsfaldet, og endelig sendes dødsattesten til embedslægen.

Det understreges, at der skal ske anmeldelse til bopælssognet - også selvom afdøde er udmeldt af folkekirken.

Ansvarlig for siden:

Kommuneservice - Borgerteam 2
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983530,