Hvornår skal din olietank sløjfes?

Der er begrænset levetid for næsten alle typer af olietanke. Du kan læse mere om reglerne her på siden.

Der er indført maksimal levealder for alle tanke under 6. 000 liter. Afhængigt af tanktypen vil levealderen være på 20 – 50 år. Olietankbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 kan læses på Retsinformations hjemmeside via link her på siden. 

Oplysninger om tanktype m.m. fremgår af din tankattest, hvor der står produktionsår samt et godkendelsesnummer. Dette nummer er en kode som bl.a. fortæller om tanken f.eks. er beskyttet indvendigt eller ej, hvilket har betydning for tankens maksimale levetid.

I mangel af tankattest kan anmeldelsespapirer for olietanken bruges til at fastlægge, hvornår tanken skal tages ud af brug.

Information om egen olietank kan findes i byggesagsarkivet, som er tilgængeligt på Internettet. Følg link til WebLager her.

Sløjfningsterminer

Overjordiske ståltanke

 • Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
 • Øvrige tanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.
 • Tanke, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges, skulle være sløjfet senest den 31. august 2008.

Overjordiske tanke af andet materiale end stål

 • Overjordiske enkeltvæggede tanke af plast eller andet materiale end stål skal sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret.
 • Overjordiske enkeltvæggede tanke af plast, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges, skulle være sløjfet senest den 31. august 2008.
 • Overjordiske dobbeltvæggede tanke af plast skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
 • Tanke, som overskred aldersgrænsen inden den 31. august 2008, skulle være sløjfet senest den 31. august 2008.

Nedgravede ståltanke

 • Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse og med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.
 • Tanke, som er typegodkendt uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
 • Tanke, med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendt eller hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, skulle være sløjfet senest den 31. marts 2010.
 • Tanke med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester skal sløjfes senest 50 år efter fremstillingsåret.

Nedgravede plasttanke

 • Nedgravede tanke af plast skal sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret, dog senest 31. marts 2015 hvis fabrikationsåret ikke er kendt eller kan fastlægges.
 • Plasttanke, som overskred aldersgrænsen på 45 år inden den 31. marts 2015, skulle sløjfes senest den 31. marts 2015.
 • Nedgravede kugleformede olietanke af polyethylen produceret af firmaet AJVA-PLAST A/S skal sløjfes senest 20 år efter nedgravningen.

Sløjfning og afmelding af olietank

Du kan læse regler for afmelding og finde afmeldingsskema på forsiden om olietanke.