Enfamiliehuse

Som haveejer kan du være med til at mindske presset på kloaknettet, ved at håndtere regnvand på din egen grund. Det kan være alt fra opsamling af regnvandet til brug i haven, etablering af et bed med egnede planter eller nedsivning i faskine.

Der findes mange forskellige løsninger til at håndtere regnvand på din egen grund.

Her kan du læse om nogle af de regnvandsløsninger der kan etableres på egen grund, så du kan finde en løsning der passer til dine specifikke ønsker og behov, ud fra hvad der kan lade sig gøre på din grund.

Sådan kommer du i gang

Hvis du ønsker at håndtere regnvand på din egen grund, skal du først undersøge mulige løsninger. På vores nedsivningspotentialekort, kan du se hvilke løsningsmuligheder der er for din grund.

Når du skal udforme jeres regnvandsløsning er det vigtigt, at det dimensioneres korrekt og at arbejde på afløbsrør og kloaksystem udføres af en autoriseret kloakmester. Du kan læse vores retningslinjer for håndtering af regnvand her.

Ved regnvandsløsninger, hvor der nedsives regnvand, vil det være nødvendigt at undersøge hvor god nedsivningsevnen er på ejendommen i forbindelse med udformningen. Der skal som minimum gennemføres en simpel infiltrationstest, som udføres i den dybde hvor anlægget ønskes placeret. Til brug for at dimensionere nedsivningsanlægget ud fra den regnmængde, der ønskes nedsivet, har Spildevandskomiteen  udarbejdet et regneark.

Du kan også få hjælp til udformningen af regnvandsløsningen ved at kontakte en rådgiver specialiseret indenfor regnvandsløsninger. Denne kan hjælpe med at udforme og dimensionere løsningen efter dine ønsker og behov. 

Hvis din regnvandsløsning indeholder nedsivning skal du søge om tilladelse hos Natur og Miljø.

Krav til ansøgning

  • Kort beskrivelse af anlægget og af hvilke typer af overflader der afvandes/afkobles
  • Oplysning om tagmateriale (tage, tagrender og nedløbsrør)
  • Målsat situationsplan, der viser placering af anlægget (alle elementer) i forhold til skel og bygninger. Det skal også fremgå, hvilke overflader, der afvander til hvilke arealer
  • Afpropningsplan, hvor alle afløb bliver afproppet i begge ender
  • Resultat af infiltrationstest (nedsivningsevne)
  • Oplysning om dimensionering af anlægget – vedlæg gerne dimensioneringsberegning
  • Eventuelt fuldmagt ved anden ansøger end grundejer.

 

Du søger om nedsivningstilladelse ved at indsende et ansøgningsskema til miljoe@gentofte.dk.  

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,