Metal

Metaller hører til naturens ikke-fornybare ressourcer, og det er meget ressourcekrævende at udvinde eksempelvis aluminium.

Billede af metal

Metalemballage skal være tømt for væske, så det er drypfrit, og skrabet fri for madrester - også for at undgå lugtgener. Mærkater må gerne blive på.

Ja tak til:

 • Konservesdåser
 • Øl- og sodavandsdåser
 • Metallåg fra f.eks. glas
 • Kapsler
 • Metal fra fyrfadslys
 • Foliebakker
 • Mindre gryder og pander
 • Sakse og knive
 • Kaffekapsler
 • Køkkenredskaber og bestik
 • Stanniol/sølvpapir

Nej tak til:

 • Chips-, kaffe- og frostvareposer (restaffald)
 • Spraydåser (miljøboks/genbrugsstation)
 • Metal, der indeholder elektronik (miljøboks/genbrugsstation)

Poser fra chips, kaffe og frostvarer består af flere sammensatte materialer og kan derfor ikke genanvendes som hverken metal eller plast, men skal i stedet i beholderen til restaffald. Spraydåser og småt elektronik skal afleveres i miljøboksen. Store metalgenstande, som vanskeligt kan være i beholderen, skal afleveres som storskrald eller på Genbrugsstationen.

Hvorfor genanvende metal?

Metal hører til naturens ikke-fornybare ressourcer, derfor det vigtigt at genanvende metalemballage. 

Genanvendelse af metal:

Metal bliver efterfølgende sorteret i forskellige typer, hvorefter det findeles, eftersorteres og evt. lakrester fjernes, før det smeltes om og kan blive til nye produkter.