Glas

Vidste du, at glasskår kan udgøre op imod 90 % af et nyt glas?
Her kan du læse, hvordan du sorterer glas til genanvendelse.

I rummet til glas indsamles:

 • Glasflasker
 • Syltetøjsglas
 • Konservesglas
 • Drikkeglas (obs. dog ikke krystalglas)

Glasemballage skal tømmes for væske, så den er drypfri, og rester af mad skal skrabes ud. Brug ikke ressourcer i form af vand og sæbe til rengøringen, da den gavnlige miljøeffekt derved forsvinder. Mærkater må gerne blive siddende.

Så vidt det er muligt, skal emballage og låg altid skilles ad. Dette gælder fx et syltetøjsglas med metallåg, hvor glasset skal sorteres til glasaffald og låget til metalaffald. Hvis du vurderer, at et glas uden låg kan føre til hygiejne- eller lugtmæssige gener i beholderen, må du gerne lade låget blive på.

I rummet til glas må der ikke komme:

 • Keramik (miljøboks/genbrugsstationen)
 • Stentøj, såsom ildfastefade (miljøboks/genbrugsstationen)
 • Porcelæn  (miljøboks/genbrugsstationen)
 • Krystalglas (miljøboks/genbrugsstationen)
 • Vinduesglas  (genbrugsstationen)
 • Spejle  (genbrugsstationen)
 • Pilleglas  (genbrugsstationen)
 • Glasemballage, som har indeholdt kemikalier (miljøboks/genbrugsstationen)

Hvorfor genanvende glas?

Fremstilling af glas er en energikrævende proces, og det giver derfor god mening at genanvende glasset. Op til 90 % af et nyt glas kan bestå af smeltede glasskår.

Genanvendelse af glas:

Glas, der indsamles, bliver omsmeltet til nyt glas. Inden omsmeltning går glas og glasskår gennem en sortering, hvor det sorteres i farver og hvor urenheder bliver sorteret fra.

 

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,