Kuber til papir og glas

Det er godt for miljøet at aflevere papir, glas og batterier fra husholdningen til genanvendelse i stedet for at smide det i beholderen til restaffald. Derfor er der rundt omkring i kommunen stillet en række genbrugskuber op.

Billede af genbrugsbeholdere

Der er 122 pladser med genbrugskuber fordelt over hele kommunen. Hér kan du aflevere papir og glas, så det kan sendes til genanvendelse.

Genanvendelse af papir og glas 

Papir bliver brugt i produktionen af blandt andet nyt avispapir. Hele vinflasker bliver sorteret og vasket, hvorefter de afsættes til tapperier til direkte genbrug. Skår og andet glas bliver smeltet om til ny glasemballage.

Batteribeholdere

Ved foreløbig 90 af pladserne med genbrugskuber er der opsat en batteribeholder. Aflevér brugte batterier her, så bliver de miljømæssig og forsvarligt behandlet. Her kan du se en liste over, hvor du finder batteribeholdere.

Beholderen har også et lille indkast til affald, så du kan komme af med tomme poser fra aviser, glas og batterier.

Undlad venligst at stille affald ved siden af genbrugskuberne.

Kuber til plast og metal i Vangede

Siden 2015 er der på forsøgsbasis opstillet kuber til plast- og metalaffald i Vangede på 7 eksisterende kubepladser. På nedenstående kort kan du se kubernes placering.

Bemærk, at de nye kuber har et indkasthul på 23 x 23 cm.

 

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,