Haveaffald

I Gentofte Kommune får du afhentet haveaffald på din bopæl. Det er en service for dig som haveejer, da du så slipper for at køre på genbrugsstationen.

Billede af haveaffald i papirsæk eller grene bundtet med snor

Hvad er haveaffald?

Haveaffald er det organiske affald, der opstår ved havearbejde.

Ja tak til:

 • Blade
 • Blomster
 • Grene
 • Græs
 • Kvas og kviste
 • Ukrudt uden jord
 • Juletræer med træfod (maks. 3 meter)
 

Nej tak til:

 • Jord (genbrugsstationen) 
 • Sten (genbrugsstationen)
 • Træstammer og rødder (genbrugsstationen)
 • Haveaffald i plastsække
 • Husdyrgødning og bunddække m.m. (restaffald)
 • Grønt madaffald (restaffald/hjemmekompostering)

Afhentning af haveaffald

Der bliver afhentet haveaffald hver 14. dag hele året. 

Alle der er tilmeldt den kommunale ordning for restaffald er automatisk tilmeldt ordningen for haveaffald.

Haveaffaldet skal stilles uden for skel mod fortovets bagkant. Stil affaldet ud inden kl. 7.00 på afhentningsdagen - eller tidligst dagen før. Låget på haveaffaldsbeholderen skal være lukket og beholderen skal desuden stilles med håndtaget udad, så skraldemanden let kan få fat.

Haveaffald kan afleveres i 3 typer enheder:

 • Beholder på hjul (min. 140 liter - max. 240 liter), der kan tømmes mekanisk.
 • Engangssække af papir (100 liter). Sækken må ved tømning max. veje 15 kg.
 • Grenbundter (længde max. 1 meter, diameter max. 35 cm). De enkelte grene må ikke være tykkere end 15 cm. Bundtet med holdbar snor.

Der kan stilles op til 6 affaldsenheder ud pr. husstand pr. gang. 

Et godt råd

Det er en god idé at lægge kviste i bunden af beholderen til haveaffald. På den måde løsner affaldet sig nemmere, når beholderen tømmes.

Hvis der lægges meget vådt haveaffald i papirsækken kan sækken gå i stykker. Det gælder naturligvis også, hvis det har regnet kraftigt. Det kan bevirke, at vognmanden ikke kan tage sækken med.

Afbrænding

Det er ikke tilladt at brænde haveaffald i Gentofte Kommune. Dog med undtagelse af Skt. Hansbål den 23. juni om aftenen.

Anskaffelse af haveaffaldsbeholdere og sække

Haveaffaldsbeholdere og papirsække skal du selv anskaffe. Haveaffaldsbeholdere og papirsække kan købes i mange byggemarkeder og lignende.

 

Du har også mulighed for at købe en haveaffaldsbeholder igennem kommunen. Beholderen indeholder 240 L og den koster 500,00 kr. inklusive moms og levering til døren. Beholderen ligner de øvrige affaldsbeholdere, som kommunen stiller til rådighed.

 

Du kan bestille beholderen her.

 

Er din haveaffaldsbeholder defekt?

Hvis din haveaffaldsbeholder er gået i stykker, så kan vi hjælpe dig med at få den repareret. Såfremt beholderen ikke kan repareres, kan du få leveret en ny beholder på 240 l til dit haveaffald. Beholderen er grå som de øvrige affaldsbeholdere. Ved leveringen medtages den defekte haveaffaldsbeholder.

Du kan bestille reparation/ombytning på borger.dk. Bemærk, at når du bestiller reparation/ny beholder, skal du beskrive defekten.

Vi bestræber os på at foretage reparation/levering af beholderen inden for nogle få dage. Du behøver ikke at være hjemme. Stil gerne beholderen et synligt sted på matriklen og sørg for at beholderen er tom.

Der er ikke forbundet udgifter med reparation/levering af en ny haveaffaldsbeholder.

Sådan kan du også komme af med haveaffald

Genbrugsstationen

Haveaffald kan også afleveres på genbrugsstationen.

Læs mere om genbrugsstationen her.

Hjemmekompostering

Et andet alternativ er at hjemmekompostere haveaffaldet i en rottesikret kompostbeholder. Du kan købe din egen kompostbeholder eller få stillet en beholder til rådighed ved at tilmelde dig vores Kompostordning.

Læs om kompostordningen her.

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,