Gå til hoved indhold

Gentofte Kommune køber tre grønne områder af staten

Folketingets Finansudvalg har nu godkendt et salg af Charlottenlund Strandpark, Forstbotanisk Have og Bellevue Strandpark til Gentofte Kommune.

Charlottenlund Strandpark, Forstbotanisk Have og Bellevue Strandpark er nu ejet af Gentofte Kommune.

Med købet sikrer kommunen sig i meget videre omfang end i dag fuld råderet over arealerne. Dermed kan Gentofte Kommune selv vedligeholde områderne til den kvalitetsstandard, som kommunen ønsker. Købet giver desuden kommunen mulighed for i fremtiden at udvikle arealerne til glæde for kommunens borgere.

Aftalen blev forhandlet mellem Gentofte Kommune og Naturstyrelsen i 2023 og godkendt af en enig kommunalbestyrelse 27. november samme år. Med godkendelsen fra Folketingets Finansudvalg er handlen nu endelig.

Sammen med de tre områder modtager Gentofte Kommune 6,3 mio. kr. fra staten, som kan dække de øgede driftsudgifter vedrørende Bellevue Strandpark i syv år. Kommunen varetager allerede driften af Forstbotanisk Have og Charlottenlund Strandpark, så her vil driftsudgifterne være uændrede.