Gå til hoved indhold

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Indstil din kandidat til Klimaprisen 2023

Gentofte Kommune hylder årets bedste lokale klimainitiativ med en Klimapris på 25.000 kr.

Har du en kandidat i tankerne, så send din indstilling senest den 1. juni 2023. Du må også gerne indstille dit eget initiativ.
Klimaprisen gives til personer, borgergrupper, virksomheder, foreninger, organisationer og kultur- og uddannelsesinstitutioner (ikke-kommunale), der er bosat eller beliggende i Gentofte Kommune. 
For at komme i betragtning til prisen, skal klimainitiativet opfylde følgende kriterier i større eller mindre grad:
  1. Initiativet omsætter abstrakte, globale verdensmål lokalt og konkret
  2. Initiativet har en nytænkende og kreativ tilgang til løsning af en konkret klimaudfordring
  3. Initiativet bidrager til øget miljømæssig, social- og/eller økonomisk bæredygtighed
  4. Initiativet vægter formidling, inddragelse og/eller synlighed højt
  5. Initiativet er aktuelt 
Initiativer kunne f.eks. være en begivenhed, et tiltag, en bygning, et produkt, en kampagne, arbejdsgang eller en ny måde at gøre tingene på.

Sådan indstiller du et initiativ

Du indstiller et initiativ ved at sende en kort beskrivelse af initiativet, og hvordan det forholder sig til de fem kriterier for at modtage prisen. Hvert kriterium bedømmes med 1-5 point
Send indstillingen til Ida Hedegård Haddad på ihhd@gentofte.dk senest 1. juni 2023. 

Bedømmelsen af de indstillede initiativer

Indstillingerne vurderes ud fra de oplistede kriterier og belønnes med 0-5 point for hvert kriterie. De 3-5 kandidater med flest point nomineres til klimaprisen, mens kandidaten med flest point indstilles til prisen til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
De nominerede kandidater offentliggøres i sensommeren. Vinderen får direkte besked og offentliggøres til prisoverrækkelsen, som foregår til Gentofte Mødes lørdag den 16. september 2023.  

Vindere af Klimaprisen 2022

Gentofte Kommunes Klimapris gik i 2022 til Aurehøj Gymnasium for deres store engagement i Ungescenen på Klimafolkemødet og vedholdende indsats for at tænke klima ind i skoleskemaet.
Under Klimafolkemødet i 2021 stod Aurehøj Gymnasium for et to-dages program, som blev live-streamet, så efterskoleklasser og gymnasieklasser fra hele landet kunne følge med. Og også på Klimafolkemødet i 2022 involverede Aurehøj Gymnasium alle skolens elever i mere end 20 workshops om klima og bæredygtighed og satte spot på bl.a. bæredygtige studierejser og grønne karrierevalg.