Gå til hoved indhold

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Badning frarådes ved Skovshoved Havbad

På grund af forringet badevandskvalitet frarådes badning ved Skovshoved Havbad.

Som led i den løbende vandprøvetagning ved kommunens badesteder blev der i vandprøven udtaget den 14. juli påvist bakterier over grænseværdien ved Skovshoved Havbad, hvilket fører til midlertidig frarådning af badning.

Natur og Miljø, Gentofte Kommune holder løbende øje med badevandskvaliteten.

Se den aktuelle badevandskvalitet på badevand.dk

Gennem badesæsonen, der strækker sig fra 1. juni til 15. september, udtages desuden badevandsprøver ved vores fem officielle badesteder ca. én gang ugentligt. Prøverne analyseres normalt for de mikrobiologiske parametre e.coli og enterokokker.

Du kan følge med i badevandsprøverne på siden om badevand