Gå til hoved indhold

Netværksarrangement om grøn omstilling i håndværksvirksomheder

Gentofte Håndværkerforening og Gentofte Kommune inviterer håndværksvirksomheder i Gentofte Kommune til arrangement om grøn omstilling. Arrangementet foregår den 29. marts kl. 17-20 i rådhushallen på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, Charlottenlund

Til arrangementet vil du få viden om:

 • de nye klimakrav der stilles til byggebranchen og hvordan de påvirker håndværksvirksomheder.
 • hvordan Gentofte Kommune arbejder med bæredygtighed i byggeriet.
 • hvordan du kan få hjælp til grøn omstilling af din virksomhed.

Program

 • Velkomst v. Michael Fenger, Borgmester og Ole Perlt, Håndværkerforeningen
 • Inspirationstalk v. Søren B. Heisel, Formand Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
 • Introduktion til de nye klimakrav - hvordan påvirker kravene byggebranchen og hvilken rolle spiller entreprenøren og håndværkeren. v/ Thilde Fruegaard Astrup, Leder af Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger (VCBK)
 • Hvordan arbejder Gentofte Kommune arbejde med bæredygtighed i byggeriet?
  - Introduktion til Gentofte Klimaplan 2050, v. Camilla Lønborg Jensen, Klimachef Gentofte
  Kommune.
  - Gentofte Ejendommes klimahandleplan 2022-2025 og Grøn Bygherrevejledning (GBV) v. Christian Olesen, Arkitekt Gentofte Kommune
 • Grøn omstilling i din virksomhed v. Steen Pedersen, Erhvervshus Hovedstaden

Efter oplæggene byder vi på et glas og lidt mad, hvor du samtidig får mulighed for at udvide dit branchenetværk og vedligeholde de kontakter, du allerede har i Gentofte Kommune.

Du kan også besøge en række stande, hvor du kan komme i dialog med medarbejdere fra Jobcenteret, Gentofte Ejendomme, Erhvervshus Hovedstaden og dykke ned i en klimacase fra en lokal håndværker.

Tilmelding senest den 22. marts

Arrangementet er gratis, men kræver elektronisk tilmelding via linket neden for.
Sidste frist for tilmelding er den 22. marts 2023.

Der er et begrænset antal pladser til arrangementet, så tilmelding er efter ’først til mølle’ princippet.

 

Klimakravenes konsekvenser for håndværkere og entreprenører  - det bliver du klogere på:

I forbindelse med vores netværksarrangement har vi stillet vores hovedoplægsholder, Thilde Fruergaard Astrup, der er Leder af Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger et par opklarende spørgsmål om, hvorfor vi har fået de nye klimakrav i bygningsreglementet, og hvordan kravene de vil kunne påvirke din virksomhed.

Til vores første spørgsmål om, hvorfor vi har fået klimakravene svarer Thilde: ”Vi har fået disse krav, fordi byggeriet i Danmark bidrager med omkring 30 % af Danmarks CO2-udledning og fordi den andel skal reduceres. For at nå Danmarks klimamål er det afgørende, at vi nedbringer byggeriets CO2-belastning".

Hvordan kommer de nye klimakrav til at påvirke entreprenørerne og håndværkerne? "I første omgang er klimakravene kun rettet mod nybyggeri, så hvis du som entreprenør eller håndværker især arbejder med renoveringer, bliver du ikke berørt”, svarer Thilde, men, fortsætter hun og siger; ”at hvis du er involveret i nybyggeri, vil det stadig variere, hvordan du bliver påvirket. Det afhænger af parametre som fx projekttype, entreprisestørrelse og sammensætningen af den samlede projektgruppe i det konkrete byggeri. Hvis du er underentreprenør, vil du sandsynligvis aldrig skulle udføre klimaberegningen (LCA’en), men du kan blive inddraget i at indhente data til beregningen (fx om materialer, mængder og CO2-aftryk i form af EPD’er)".

Er der noget vigtigt, du vil gerne dele med entreprenørerne og håndværkerne? "Sørg for, at fra start at få aftalt, hvilke typer data, du skal levere, hvem du skal levere data til, og hvornår."