Gå til hoved indhold

Resultat af tilfredshedsundersøgelse på pleje- og sundhedsområdet

Hvor tilfreds er du samlet set med den hjælp og støtte, du får her på plejehjemmet? Det er et af de spørgsmål, som ældre og pårørende, der er i kontakt med pleje- og sundhedsområdet, er blevet stillet i løbet af foråret og sommeren. Resultatet fra undersøgelsen ligger nu klar.

Samlet set viser undersøgelsen, at der generelt er god tilfredshed hos borgere og pårørende på pleje- og sundhedsområdet, men også at der behov for at videreudvikle indsatser og tilbud i kommunens ældre.

Resultaterne skal indgå i den fortsatte kvalitetsudvikling af området. I første omgang skal centrale aktører drøfte undersøgelsen og bidrage med input til det videre arbejde. Det er f.eks. bruger- og pårørende råd i plejeboliger og Seniorråd og Handicapråd, som skal behandle materialet. Og herefter vil Pleje og Sundhed i Gentofte Kommune udarbejde oplæg til relevante indsatsområder, som Socialudvalget kan tage stilling til i november.

Udpluk af resultater

Analysefirmaet Epinion har i deres tværgående rapport, som samler resultater fra de 5 delrapporter, fremhævet følgende resultater:

  • 78% af borgerne er samlet set enten tilfredse eller meget tilfredse med den ydelse, som de modtager.
  • 92 % svarer ja til, om medarbejderne er venlige.
  • 82 % svarer ja til, om medarbejderne behandler borgerne med værdighed.
  • 77% svarer, at de alt i alt har det godt, vældig godt eller fremragende.
  • 57 % svarer nej til, om det nogensinde sker, at de er alene, selvom de mest har lyst til at være sammen med andre.

Se Epinions rapporter - én samlet og fem delrapporter - fra undersøgelsen nedenfor.

Baggrund for undersøgelse

Formålet med borgertilfredshedsundersøgelsen er at få større kendskab til borgernes oplevelser og tilfredshed med de kommunale tilbud og indsatser. Resultaterne skal indgå i den videre kvalitetsudvikling af pleje- og sundhedsområdet.

Det er analyse- og rådgivningsfirmaet Epinion, som har foretaget undersøgelserne i maj og juni 2022, og har udarbejdet fem delrapporter ved at spørge borgere i plejebolig, borgere, der modtager hjemmepleje eller hverdagsrehabilitering, borgere, som har været på midlertidigt plads /aflastningsophold, borgere, som har gennemført et genoptræningsforløb og pårørende til borgere i plejebolig. Derudover er der udarbejdet 1 tværgående rapport.

 

Epinions rapporter fra tilfredshedsundersøgelsen