Gå til hoved indhold

Gentofte Kommunes ambitiøse klimaplan er nu internationalt anerkendt

Gentofte Kommunes Klimaplan 2050 er nu godkendt af det internationale netværk af verdens mest klimaambitiøse byer C40, som dermed anerkender, at Gentoftes klimaplan lever op til Parisaftalens mål om en temperaturstigning på højst 1,5 grader.

Amsterdam, New York, Sydney, Tokyo... Gentofte.

Det internationale klimanetværk C40 har nu godkendt, at Gentofte Kommunes Klimaplan lever op til netværkets kriterier for en klimaambitiøs by. C40 består af borgmestre fra knap 100 storbyer verden over, som alle arbejder for at begrænse den globale opvarmning ud fra en række objektive kriterier.

Danmark er det første land i verden, hvor de kriterier er blevet videreudviklet til brug for kommunerne – af DK2020-samarbejdet, som er organiseret af Realdania, KL, de fem regioner og CONCITO. Næsten alle danske kommuner er med i samarbejdet, der blandt andet forpligter kommuner på lokale klimaplaner, der sørger for klimaneutralitet og klimarobusthed senest i 2050.

Gentofte Kommunes klimaplan har et mål om 90% reduktion af CO2-udledningen og 40% elbiler på vejene i 2030. En hurtig og effektiv udbygning af fjernvarmen spiller en stor rolle i planen frem til 2027, hvor den udbygning, som er vedtaget og i gang, vil være færdig. Og så skiller Gentofte sig ud fra de mange andre danske kommuner ved at have stort fokus på bæredygtig dannelse i både dagtilbud og skole og i kultur-, fritids- og foreningslivet.

Læs Gentofte Kommunes klimaplan

Læs om det internationale klimanetværk C40

Læs om DK2020 samarbejdet