Gå til hoved indhold

Ingen Digital Post fra 18. marts til 21. marts

I weekenden overgår Gentofte Kommune til den nye Digital Post-løsning. Det betyder, at der ikke kan sendes Digital Post til og fra Gentofte Kommune i perioden 18. marts kl. 17 til 21. marts kl. 9.00.

Med den nye løsning får borgere og virksomheder en fremtidssikret, brugervenlig og sikker kommunikation med det offentlige – og omvendt.  
Borgere og virksomheders retsstilling forringes ikke på grund af overgangsperioden, da eventuelle frister forlænges med det antal dage, hvor der ikke kan modtages eller sendes post.  
I overgangsperioden kan du fortsat logge ind og læse gammel Digital Post fra myndighederne samt modtage ny post fra private virksomheder, som sender post via e-Boks.

Læs mere om ny Digital Post på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside <