Gå til hoved indhold

Gentofte Kommune sender ambitiøs klimaplan i høring

90% reduktion af drivhusgasudledning i 2030 og klimaneutralitet senest i 2050. Det er de overordnede mål for den nye 'Klimaplan 2050 - hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed' som en samlet kommunalbestyrelse sender i høring 2. maj - 26. juni 2022.

Klimaplan 2050 er en samlet plan for, hvordan vi i Gentofte Kommune bidrager til at forhindre klimaforandringer via CO2-reducerende tiltag, og for hvordan vi med tiltag inden for klimatilpasning og klimasikring gør kommunen robust overfor de klimaforandringer, der allerede er her eller er undervejs.

Klimaplanen sætter kursen for Gentofte Kommunes langsigtede klimaindsats frem mod 2050 og udpeger mål og konkrete tiltag for de mest centrale klimaudfordringer i kommunen samlet under overskrifterne Grøn energi, Bæredygtig mobilitet, Cirkulær økonomi, Bæredygtig dannelse og Klimatilpasning og natur. Planen er udarbejdet efter de internationale standarder for ambitiøs klimaplanlægning, som bynetværket af klimaambitiøse byer, C40 Cities, står bag, og som i Danmark er blevet opdateret og tilpasset klimaarbejdet i kommunerne i det landsdækkende projekt DK2020.

Du kan give dit input til klimaplanen under den offentlige høring, der løber fra den 2. maj 2022 til 26. juni 2022. Kommunalbestyrelsen opfordrer borgere, foreninger og virksomheder til give høringssvar, så klimaplanen bliver så stærk en samlet plan for Gentofte Kommune som muligt. De indkomne forslag og synspunkter vil indgå i kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag om den endelige vedtagelse af Klimaplan 2050.

Læs om Klimaplanen på gentofte.dk/klimaplan

Borgermøde torsdag den 2. juni

Du kan også blive klogere på Klimaplan 2050 til et borgermøde, hvor du kan fortælle dine lokalpolitikere, hvordan du mener, planen kan blive endnu bedre. På borgermødet kan du også få gode råd og inspiration til, hvad du selv kan gøre med alt fra energibesparelser til biodiverse haver. Mødet foregår i på Gentofte Rådhus d. 2. juni kl. 19-21.

Alle er velkomne til mødet. Tilmeld dig gerne på klimaplan@gentofte.dk