Gå til hoved indhold

Mindeord om Jeanne Toxværd

Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelsen om Jeanne Toxværds pludselige og alt for tidlige død. Læs borgmester Michael Fengers mindeord her.

Det er med stor sorg, at jeg har modtaget den triste meddelelse om Jeanne Toxværds pludselige og alt for tidlige død.

Jeanne blev valgt ind i Kommunalbestyrelsen for Enhedslisten i 2013 og kastede sig ind i det politiske arbejde med stor passion og temperament. Jeanne var kendt for at sætte sig grundigt ind i alle politiske sager, og hendes engagement og arbejdsomhed – som den eneste valgte for sit parti – er dybt respekteret af alle politiske kolleger i kommunen.

Jeannes hjerte bankede for børnene og for de svageste, og hun kæmpede for demokrati og lige muligheder for alle. Hun evnede både at støtte borgerne og tænke på kommunens medarbejdere, når hun udover sit politiske arbejde brugte fritid på at være bisidder for mange Gentofte-borgere med vanskelige sager, der skulle mødes med kommunen.

Jeanne værdsatte i meget høj grad den politiske debat. Hun markerede altid sine holdninger og gav gerne sine politiske modstandere et svirp med halen, når hun var utilfreds eller uenig med dem. Samtidig var hun gavmild med at give ros og anerkendelse til både medarbejdere og politiske kollegaer, når det var på sin plads.

Jeanne kæmpede for Gentofte og fremhævede ofte – også internt i hendes eget parti – Gentofte som et godt sted at være, og at ordentlighed er et gennemgående træk hos Gentoftes borgere. Det lykkes hende flot – hendes parti har aldrig følt behov for at nedgøre Gentofte som en del af deres politiske virke.

Jeanne lagde stor dedikation, energi og personligt engagement i arbejdet for borgerne i vores kommune. Det vil vi komme til at savne, og vi vil mindes Jeanne med stor respekt og tak for den indsats, hun ydede gennem de mange år i kommunen. Vores tanker og medfølelse går til Jeannes familie og nære.

Æret være Jeannes minde

Michael Fenger